Comerț și servicii 2022

APELEAZĂ LA CONSULTANȚI CU EXPERIENȚĂ DE +12 ANI ÎN SCRIEREA ȘI IMPLEMENTAREA DE PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE SI GUVERNAMENTALE.

Cine poate beneficia de finanțare prin Programul Comerț și servicii 2022?

Pot beneficia de prevederile programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

 • Sunt înființate pînă la data de 31.12.2019 inclusiv;
 • Au capital social integral privat;
 • Codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului – vezi lista de coduri eligibile aici
 • Creează cel puțin un loc nou de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată ți menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului.
 • nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru. Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa programul
 • Nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive;
 • Nu se află într-una din situațiile de excludere de la finanțare -nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendarea temporară a activității;

Suplimentar, pentru a obține un punctaj competitiv conform grilei de evaluare disponibilă aici, aplicantul trebuie să îndeplinească o serie de condiții:

 • Să fi obținut profit net în anul fiscal anterior (2021);
 • Să aplice pentru un cod CAEN prioritar în cadrul programului – vezi lista de mai jos, ce să fi fost autorizat cu minim 24 de luni înaintea înscrierii proiectului;
 • Să fi avut un număr mediu de angajați la 31.12.2021 de cel puțin 3;
 • Să creeze 2 locuri de muncă, ambele pentru absolvenți începând cu anul 2019, persoane cu dizabilități, persoane defavorizate  sau refugiați din Ucraina;
 • Să aloce un minim de 60% din valoarea proiectului pentru achiziția de echipamente tehnologice, mijloace de transport electrice, sau energie regenerabilă;
 • Să asigure un aport propriu de minim 25% din valoarea proiectului;
 • Să integreze în cadrul proiectului instalaţii/echipamente/vehicule specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie
 • 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
 • 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
 • 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
 • 4690 Comert cu ridicata nespecializat
 • 4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate
 • 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
 • 4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun – CU EXCEPTIA BAUTURILOR ALCOOLICE SI TUTUNULUI
 • 4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
 • 4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
 • 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
 • 5610 Restaurante
 • 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
 • 4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone )
 • 4321 Lucrări de instalaţii electrice
 • 4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
 • 4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet CU EXCEPTIA BAUTURILOR ALCOOLICE SI TUTUNULUI, ARMELOR SI MUNITIEI
 • 4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
 • 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
 • 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing CU EXCEPȚIE LEASING
 • 4669 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
 • 5229 Alte activitati anexe transporturilor
 • 4730 Comerţ cu amănuntul al carburantilor pentru autovehicule, in magazine specializate
 • 4649 Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
 • 4110 Dezvoltare promovare imobiliara
 • 7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate
 • 4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule

Care e valoarea ajutorului nerambursabil în cadrul Programului de Comerț și servicii?

0%

Ajutor nerambursabil

Dar nu mai mult de 300.000 lei

0%

Contribuție proprie

Minim 53.000 lei

Ce cheltuieli sunt eligibile în cadrul Programului Comerț și servicii?

Nu ti se potriveste finanțarea prin Programul de Comerț și servicii? Află ce alte oportunități de finanțare sunt preconizate pentru anul 2022

Printre clienții noștri mulțumiți se numără

Solicită consultanță