Microindustrializare 2022

APELEAZĂ LA CONSULTANȚI CU EXPERIENȚĂ DE 12 ANI ÎN SCRIEREA ȘI IMPLEMENTAREA DE PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE SI GUVERNAMENTALE.

Cine poate beneficia de finanțare prin Microindustrializare?

Pot beneficia de prevederile programului de microindustrializare societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

 • Sunt înființate pînă la data de 31.12.2019 inclusiv;
 • Au capital social integral privat;
 • Codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului – vezi lista de coduri eligibile aici
 • Creează cel puțin un loc nou de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată ți menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului.
 • nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru. Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa programul
 • Nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive;
 • Nu se află într-una din situațiile de excludere de la finanțare -nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendarea temporară a activității;

 

Suplimentar, pentru a obține un punctaj competitiv conform grilei de evaluare disponibilă aici, aplicantul trebuie să îndeplinească o serie de condiții:

 • Să fi obținut profit net în anul fiscal anterior (2021);
 • Să aplice pentru un cod CAEN prioritar în cadrul programului – vezi lista de mai jos, ce să fi fost autorizat cu minim 24 de luni înaintea înscrierii proiectului;
 • Să fi avut un număr mediu de angajați la 31.12.2021 de cel puțin 3;
 • Să creeze 2 locuri de muncă, ambele pentru absolvenți începând cu anul 2019, persoane cu dizabilități, persoane defavorizate  sau refugiați din Ucraina;
 • Să aloce un minim de 60% din valoarea proiectului pentru achiziția de echipamente tehnologice, mijloace de transport electrice, sau energie regenerabilă;
 • Să asigure un aport propriu de minim 25% din valoarea proiectului;
 • Să integreze în cadrul proiectului instalaţii/echipamente/vehicule specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie
 • 2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
 • 1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
 • 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
 • 1610 Taierea si rindeluirea lemnului
 • 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
 • 1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte ( exclusiv lenjeria de corp )
 • 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
 • 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
 • 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
 • 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.
 • 2562 Operaţiuni de mecanică generală
 • 2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
 • 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
 • 1013 Fabricarea produselor din carne ( inclusiv din carne de pasare )
 • 2363 Fabricarea betonului
 • 1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
 • 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
 • 1721 Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton
 • 812 Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului
 • 1520 Fabricarea incaltamintei
 • 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
 • 2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
 • 1392 Fabricarea de articole confectionate din textile ( cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp)
 • 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii

Care e valoarea ajutorului nerambursabil în cadrul Programului de microindustrializare?

0%

Ajutor nerambursabil

Dar nu mai mult de 500.000lei

0%

Contribuție proprie

Minim 88.000lei

Ce cheltuieli sunt eligibile în cadrul Programului de Microindustrializare?

Nu ti se potriveste finanțarea prin Programul de Microindustrializare? Află ce alte oportunități de finanțare sunt preconizate pentru anul 2022

Printre clienții noștri mulțumiți se numără

Solicită consultanță