POR 2.2 – 200.000 – 1 mil EURO nerambursabili pentru IMM-urile din regiunile de dezvoltare Nord-Est si Vest

APELEAZA LA CONSULTANTI CU EXPERIENTA DE 10 ANI IN SCRIEREA SI IMPLEMENTAREA DE PROIECTE FINANTATE DIN SURSE NERAMBURSABILE PENTRU A OBTINE FINANTAREA DE PANA LA 1MIL EURO PRIN POR 2.2 -> INSCRIE-TE ACUM!  

POR 2.2 se adreseaza IMM-urilor din industrie pentru cresterea capacitatii de productie/diversificarea gamei de produse oferite. 

INTERVAL DE INSCRIERE – 24.12.2019-24.03.2019

Proiecte de tip start-up castigate
Mil RON obtinuti
Domenii de activitate
Ani pe piata

CINE POATE BENEFICIA DE FINANTARE?

 • Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMM(<250 angajati timp de 2 ani fiscali consecutivi) ce isi desfasoara/solicita finantare pentru implementarea unui proiect in mediul urban, sau rural (doar intreprinderile mijlocii – 50-249 angajati timp de 2 ani fiscali consecutivi) intr-una din urmatoarele regiuni de dezvoltare Nord Est, Vest;

nota! – Beneficiarul poate avea sediul oriunde, inclusiv in zonele neeligibile, atat timp cat solicita finantare pentru a implementa proiectul intr-una din regiunile de dezvoltare mentionate mai sus – Nord- Est si Vest.

 • Isi desfasoara activitatea intr-un domeniu eligibil -> DESCARCA LISTA CODURILOR ELIGIBILE
 • Solicitantul trebuie sa aiba, pana in momentul inscrierii online codul CAEN autorizat sau, in situatia in care proiectul implica o investitie intr-un punct de lucru nou, trebuie sa aiba codul CAEN autorizat pana la momentul finalizarii implementarii proiectului
 • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
 • Solicitantul a inregistrat un numar minim de 3 angajati in anul fiscal precedent
 • Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere – (se află în dificultate, inregistrează datorii, se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment, suspendare temporară a activităţii);
 • Pentru investițiile ce prevăd lucrări de construcții, solicitantul trebuie să facă dovada deținerii dreptului de proprietate privată asupra locației de implementare (contract de vânzare-cumpărare, superficie, concesiune). Terenul trebuie să fie liber de sarcini sau interdicții, să nu facă obiectul unor litigii sau cereri de revendicare.
 • Pentru investițiile ce prevăd doar servicii și/dotări, solicitantul trebuie să facă dovada dreptului de folosință a locației de implementare (contract de vânzare-cumpărare, superficie, concesiune, închiriere, uzufruct, comodat). Solicitantul trebuie să demonstreze deținerea dreptului de folosință, pentru trei ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului.

UNDE POATE FI IMPLEMENTAT PROIECTUL?

Apelul de proiecte se adreseaza strict urmatoarelor regiuni de dezvoltare Nord Est, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest și Centru

  • Nord Est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui)
  • Vest (Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara)

nota! – Beneficiarul poate avea sediul oriunde, inclusiv in zonele neeligibile sau in mediul rural, atat timp cat solicita finantare pentru a implementa proiectul in mediul urban intr-unul din judetele mentionate mai sus.

CARE E VALOAREA AJUTORULUI SI CUM SE POATE OBTINE?

Valoarea eligibilă a proiectului este de minimum 200.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansării apelului de proiecte (publicării ghidului specific). Valoarea maxima a ajutorului este de 1.000.000 EURO!

Contribuția proprie a beneficiarului este variabila, in functie de incadrarea in categoria IMM si de regiunea de dezvoltare. 

Categoria IMM/regiune de dezvoltareNord EstVest
Intreprinderi mijlocii60%45%
Intreprinderi mici, microîntreprinderi70%55%

Microîntreprinderile-au mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro,echivalent în lei;
Întreprinderile mici -au între 10 și 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
Întreprinderile mijlocii -au între 50 și 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

Toate cererile de finanțare depuse în primele două luni ale apelului3 vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi contractate cele care au obținut cel puțin 80 de puncte (pragul de calitate) și care se încadrează în alocarea financiară disponibilă pentru acest apel. Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut între 50 și 79 de puncte, vor fi menținute în competiția cu proiectele din luna următoare.
Cererile de finanțare depuse în luna 3 vor parcurge etapele de verificare a conformității administrative și eligibilității și evaluare tehnică și financiară. Proiectele care au obținut cel puțin 70 de puncte (noul prag de calitate) atât din tranșele anterioare (din cele menținute în competiție) cât și din tranșa curentă, vor fi contractate dacă se încadrează în alocarea financiară rămasă disponibilă. Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, vor fi selectate, în ordinea punctajelor, proiectele rămase în competiție, care au obținut cel puțin 50 de puncte (provenind din toate tranșele).
Proiectele care obțin mai puțin de 50 de puncte sunt respinse.

CE CHELTUIELI SUNT ELIGIBILE?

În cadrul acestui apel de proiecte, se acordă următoarele categorii de ajutor de stat, în funcție de tipul investiției

 • ajutor de stat regional pentru investiții, pentru

i.Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;

ii.ii. Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line

 • ajutor de minimis pentru

i.Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății

 1. Internaţionalizare (participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant).

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale, finanțabile prin ajutor de stat regional (construire, extindere, dotare spații de producție/servicii).

Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale finanțabile prin ajutor de stat regional și a investițiilor finanțabile prin ajutor de minimis (e.g. certificare produs, sisteme de management al calității, internaționalizare). Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a investiției.

Ce spun clienții despre noi?

Este misiunea noastra, in calitate de consultanti ca intreg procesul de obtinere a finantarii si implementare a proiectelor sa fie cat mai usor pentru beneficiari.

Akent Events SRL-D

Oferim supuort tehnic pentru organizarea de evenimente, punand la dispozitia clientului/organizatorului Scena, sunet si lumini! La cererea clientului punem la dispozitie si Artisti! Activitatea noastra poate fi vazuta si pe Akcent-Events.ro Sau fb Akcent Events Pentru detali sau oferte puteti sa ne contactati la 0755298057 Lucian Balica

Ati recomanda serviciile noastre unor alti beneficiari?

Cu siguranta! Cel mai pe scurt: Incredere si Profesionalizm
Servicii de consultanta Start-up Nation
5.0
2019-01-03T18:46:25+00:00
Oferim supuort tehnic pentru organizarea de evenimente, punand la dispozitia clientului/organizatorului Scena, sunet si lumini! La cererea clientului punem la dispozitie si Artisti! Activitatea noastra poate fi vazuta si pe Akcent-Events.ro Sau fb Akcent Events Pentru detali sau oferte puteti sa ne contactati la 0755298057 Lucian Balica Ati recomanda serviciile noastre unor alti beneficiari? Cu siguranta! Cel mai pe scurt: Incredere si Profesionalizm

CABINET MEDICAL DE FIZIOTERAPIE DR. BURCHICI ADINA SRL

Cabinet fizioterapie , Timisoara, www.cabinet-fizioterapie.ro

Ati recomanda serviciile noastre unor alti beneficiari?


Da, am avut o susținere și o colaborare deosebit de frumoasa in condițiile unei contestații și a numeroaselor piedici întâmpinate de sistemul public.

Burchici Adina

Servicii de consultanta Start-up Nation
5.0
2019-01-03T18:54:50+00:00

Burchici Adina

Cabinet fizioterapie , Timisoara, www.cabinet-fizioterapie.ro Ati recomanda serviciile noastre unor alti beneficiari? Da, am avut o susținere și o colaborare deosebit de frumoasa in condițiile unei contestații și a numeroaselor piedici întâmpinate de sistemul public.

START ALL FOR YOU

Ati recomanda serviciile noastre unor alti beneficiari?

Am recomandat si vom recomanda in continuare ori de cate ori vom avea ocazia. Promtitudine, profesionalism, flexibilitate sunt doar cateva elemente ce caracterizeaza personalul firmei de consultanta.
Dumitrascu Anisoara
Servicii de consultanta Start-up Nation
5.0
2019-01-03T18:57:24+00:00
Dumitrascu Anisoara
Ati recomanda serviciile noastre unor alti beneficiari? Am recomandat si vom recomanda in continuare ori de cate ori vom avea ocazia. Promtitudine, profesionalism, flexibilitate sunt doar cateva elemente ce caracterizeaza personalul firmei de consultanta.
5
3

Înscrie-te acum!

CONSULTANTA GRATUITA - POR 2.2

Completeaza formularul cu datele tale de contact, iar un specialist te va contacta in cel mai scurt timp. Vei primi prin email un chestionar pe care te rugam sa il completezi pentru a estima punctajul pe care il poti obtine!

Codul Unic de Inregistrare al societatii ce doreste finantarea:

Societatea a inregistrat un numar mediu anual de minim 3 angajati in 2018?

Societatea are capitaluri negative? (se poate verifica in bilant sau online, AICI)

Societatea a inregistrat profit din exploatare?

Care este localitatea in care doresti sa implementati proiectul?

Care este codul CAEN al activitatii pentru care doresti finantare?

Vrei sa iti trimitem prin e-mail informatii referitoare la alte finantari?