#2 Infiintarea firmei

elaborarea planului de afaceri start-up nation 2018

In situatia in care nu aveti in prezent o societate infiintata dupa data de 30 ianuarie 2017, trebuie sa parcurgeti pasii de mai jos. Formele de organizare eligibile pentru a aplica la Programul Start-up nation sunt: SRL, SRL-D sau cooperatie. Intrucat cea mai comuna forma de organizare este SRL (societate cu raspundere limitata), o sa tratam in cele ce urmeaza pasii necesari pentru infiintarea acesteia.

#1 – Rezervarea denumirii societatii

Rezervarea denumirii poate fi realizata atat la sediul Oficiului Registrului Comerțului, cat si online, pe siteul www.portal.onrc.ro si este GRATUITA. Este interzisă înscrierea unei firme care conține cuvintele “științific”, “academie”, “academic”, “universitate”, “universitar”, “școală”, “școlar” sau derivatele acestora. Folosirea cuvintelelor “național”, “român”, “institut” sau a derivatelor acestora este posibilă numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului. Rezervarea denumirii firmei este valabilă pentru maxim 3 luni, iar dupa expirarea termenului poate fi rezervata din nou.

#2 Deschiderea contului de capital social

Capitalul social este de minim 200 lei si poate fi depus la orice banca.

#4 Pregatirea si inregistrarea dosarului pentru infiintarea firmei

Dosarul trebuie sa contina:

 1. Cererea de înregistrare (original) – formular;
 2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală – formular;
 3. Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte că persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 – original);
 4. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
 5. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original);
 6. Actul constitutiv (original) – detalii (Modele acte constitutive: SRL asociat unicSRL mai mulți asociați);
 7. Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social (copie) – detalii;
 8. Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit  – formular;
 9. Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 8, rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social – detalii;
 10. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copii) – detalii;
 11. Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate (copii certificate);
 12. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original) – detalii;
 13. Declaraţiile date pe propria răspundere de către fondatori, din care să rezulte că, anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului nu a mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar sau asociat în cadrul unei întreprinderi constituite în spaţiul economic european (original) – formular;
 14. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie);
 15. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original) – detalii;
 16. Dacă este cazul:
  • avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
  • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).

Oferta noastra pentru infiintarea societatii

[supsystic-price-table id=8]

Formular infiintare societate

Completeaza formularul cu datele tale de contact, iar un specialist te va contacta in cel mai scurt timp.

Cum vrei sa te contactam?

Vrei sa iti trimitem prin e-mail informatii referitoare la alte finantari?


Comentarii recente

comentarii

Leave a Reply