Întrebari frecvente referitoare la eligibilitatea proiectului finanțat prin Start-up Nation

Am nevoie, în mod obligatoriu să îmi înființez o societate pentru a aplica la programul Start-up Nation 2018?

Da, este una dintre condițiile de eligibilitate obligatorii impuse prin program. Nu puteți aplica fără a avea o societate comercială.

Am deja o firmă în domeniu, îmi pot face o firmă nouă cu care să aplic programul Start-up Nation 2018?

În situația în care firma existentă se încadrează în categoria microîntreprinderilor (<10 angajați și o cifră de afaceri de sub 2 mil EURO), da, îți poți înființa o societate nouă cu care să aplici.

Dacă firma existentă are peste 10 angajați, atunci nu sunteți un asociat eligibil pentru program.

Am aplicat pentru Start-up Nation în 2017, însă nu am obținut finanțare. Pot aplica din nou?

Da, atât timp cât nu ai beneficiat de ajutor nerambursabil în 2017, poți decide să reaplici în 2018.

Am obținut finanțare Start-up Nation în 2017. Pot aplica din nou?

Nu, ajutorul nerambursabil poate fi obținut o singură dată de către un beneficiar.

Am o firmă înființată în mai 2017, dar care a avut deja activitate și a înregistrat și profit. Pot aplica și pentru Start-up Nation 2018 în condițiile în care firma a avut deja activitate și a înregistrat venituri?

Da, poți aplica și pentru Start-up Nation 2018, cu aceeași firmă chiar dacă aceasta a înregistrat venituri. Nu există niciun fel de restricții în acest sens.

Aș vrea să aplic și eu și soțul/soția. Putem face asta?

Da, nu există nici un fel de restricții din acest punct de vedere.

Există vreo limită de vârstă pentru a obține finanțarea?

Nu există nici un fel de restricții din acest punct de vedere.

E obligatoriu să știu unde urmează să îmi desfășor activitatea (să am spațiul) în momentul în care aplic pentru Start-up Nation?

Nu este obligatoriu ca la momentul depunerii proiectului să ai deja închiriat un spațiu. Trebuie însă să știi localitatea/județul în care vrei îți desfășori activitatea.

Două firme finanțate prin Programul Start-up Nation își pot desfășura activitatea în același spațiu?

Da, nu există nici un fel de restricții din acest punct de vedere din prisma programului Start-up Nation 2018.

Am nevoie, în mod obligatoriu de consultant pentru a aplica la Programul Start-up Nation?

Nu este obligatoriu să apelezi la serviciile unui consultant pentru a aplica în cadrul Programului Start-up Nation, însă este recomandat să faci asta. Cheltuiala cu consultanța este eligibila, în limita a 8000 lei, iar astfel îți mărești șansele de a obține finanțare. Noi îți oferim garanția banilor înapoi în situația în care comitem o eroare ce conduce la respingerea Proiectului, deci riscul tău este minim. În cazul în care îți scrii singur/a proiectul, nu ai niciun fel de garanții.

Sunt din zona București Ilfov. Pot aplica?

Da, Programul Start-up Nation nu impune nici un fel de limitări geografice, însă participanții din județele București, Ilfov și Cluj vor fi depunctați cu 15 puncte, ceea ce reduce șansele de a primi finanțare.

Am semnat contractul de finanțare pentru Start-up Nation în 2017, însă nu și actul adițional (sunt pe lista de așteptare). În această situație pot aplica în 2018?

Trebuie să aștepți decizia oficiala a Ministerului prin care ți se comunică dacă mai există fonduri necesare pentru finanțarea proiectului tău. Dacă vrei să reaplici va trebui să trimiți Agenției pe raza căreia îți desfășori activitatea Scrisoarea de renunțare totală la finanțare.

Trebuie să creez locurile de muncă înainte de a obține finanțarea?

Nu! Locurile de muncă trebuie create pe parcursul implementării proiectului (după semnarea contractului de finanțare) până maxim la data depunerii ultimului decont.

Îmi desfășor deja activitatea pe o firma înființată după 30 ianuarie 2017. Pot deconta cheltuielile efectuate până la aprobarea proiectului?

Nu, toate cheltuielile trebuie efectuate în perioada de implementare a proiectului. NU vor fi decontate cheltuieli efectuate anterior, cu excepția cheltuielilor contractării serviciilor de consultanță privind scrierea proiectului în vederea obținerii finanțării

Am fost administrator al unei societăți care a intrat în insolvență în anul 2017, pot aplica la Start-up Nation 2018?

Da, poți aplica la Start-up Nation 2018, dar vei fi depunctat cu 25 de puncte și astfel proiectul tău nu va avea șanse reale de a obține finanțarea.

Am avut o firmă care a dat faliment. Sunt eligibil pentru Start-up Nation dacă înființez o firmă nouă?

Da, ești eligibil pentru Start-up Nation, dar dacă firma a dat faliment în ultimii 5 ani, respectiv intervalul 2013-2017 vei fi depunctat cu 25 puncte și nu vei avea șanse reale de a obține finanțarea.

Întrebari frecvente referitoare la planul de afaceri

În ce domeniu trebuie să aplic pentru a avea șanse maxime de a obține finanțarea prin Programul Start-up Nation 2018?

În conformitate cu prioritățile Programului Start-up Nation: trebuie să aplicați pe un cod CAEN aferent activității de Producție sau Servicii, inclusiv industriile creative definite conform HG. 859/2014.

Activitatea mea se încadreaza în mai multe coduri CAEN. Pot aplica pentru toate?

Trebuie ales un singur cod CAEN ce se potrivește cel mai bine activității, preferabil cel care corespunde produsului/serviciului final.

Pot achiziționa automobil/autoutilitară indiferent de domeniul meu de activitate?

Da, cu condiția ca această achiziție să fie justificată în planul de afaceri.

Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de mijloace de transport achiziționate.

Pentru alte activități în afara celor prevăzute mai sus,  autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului în valoare eligibilă de maxim 36000 lei și maxim 1 autoturism / beneficiar. Pentru autoutilitare nu este prevăzută o valoare plafonată.

Sunt eligibile cheltuielile cu chiria?

Da, însă pentru o perioadă de maxim 12 luni, iar spațiul închiriat trebuie să nu aibă destinație locativă și nu trebuie sa depașeasca 30% din valoarea totală a finanțării solicitate, împreună cu alte cheltuieli precum salarii, utilități și servicii de contabilitate.

Sunt eligibile cheltuieliile cu salariile și utilitățile?

Da, însă pentru o perioadă de maxim 12 luni și nu trebuie să depașească 30% din valoarea totală a finanțării solicitate, împreună cu alte cheltuieli precum chirie, utilități și servicii de contabilitate.

Pot deconta cheltuielile cu materiile prime?

Nu. Cheltuielile cu materiile prime, autorizațiile, avizele, amenajarea spațiului nu sunt eligibile prin program.

Cât de important e să estimez prețurile exacte la care achiziționez echipamentele/utilajele în etapa de implementare?

Este foarte important, întrucât nu pot fi aduse nici un fel de modificări bugetului aprobat, ulterior semnării acordului de finanțare. În situația în care acestea sunt achiziționate la un preț mai mic, banii nu pot fi realocați spre alte tipuri de cheltuieli, iar dacă sunt achiziționate la prețuri mai mari, veți fi nevoiți să suportați diferența de bani.

Câte oferte de preț trebuie să atașez planului de afaceri?

Este suficientă o ofertă. Nu este obligatoriu să solicitați oferte în scris de la furnizori, puteți folosi și print-screen-uri de pe siteuri de comerț electronic sau coș de cumpărături.

Trebuie să știu de înainte furnizorii de la care cumpăr echipamentele/utilajele ce fac obiectul finanțării?

Nu! Ulterior semnării contractului de finanțare trebuie ca acestea să fie achiziționate în condiții de piață. Nu este obligatoriu să coincidă cu cei de la care ai luat ofertă/oferte în etapa de elaborare a planului de afaceri.

Trebuie păstrate numele mărcii, producătorului pentru echipament/utilajele achiziționate, așa cum au fost menționate în bugetul depus?

Beneficiarii au voie să schimbe la decont numele mărcii, producătorului pentru echipament/utilaje, în cazul în care au trecut în aplicație nume de mărci, producători, cu păstrarea denumirii și a operațiilor pe care le efectua echipamentul/utilajul inițial.

Beneficiarii pot schimba caracteristicile echipamentului/utilajelor achiziționate prin Programul Start-up Nation 2018?

Beneficiarii au voie să schimbe la decont caracteristicile echipamentelor/utilajelor cu caracteristici mai performante, dar cu păstrarea denumirii și a operațiilor pe care le efectua echipamentul inițial.

Întrebari frecvente referitoare la grila de evaluare?

Ce înseamnă persoană din categorii defavorizate?

Acestea sunt definite conform HG 799/2014:

 • familiile si persoanele singure carora le este stabilit, prin dispozitie scrisa a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat in baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • familiile beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei acordata in baza Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile ulterioare;
 • somerii care beneficiaza in conditiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, de indemnizatie de somaj in cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale pana la 400 lei, inclusiv, si somerii inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a Municipiului Bucuresti care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj in conditiile Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • pensionarii sistemului public de pensii ale caror drepturi, obtinute din pensie sau, dupa caz, din pensii cumulate, se afla sub 400 lei/luna;
  pensionarii sistemului public de pensii beneficiari de indemnizatia sociala pentru pensionari, acordata potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009, al caror venit se afla sub 400 lei/luna;
 • persoanele cu handicap grav si accentuat, neinstitutionalizate, adulti si copii;
 • persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950‐1961, cu modificarile si completarile ulterioare, Decretului‐lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu completarile ulterioare, Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin
  Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii recunostintei fata de eroii‐martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de
  persoanele care si‐au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.
  109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber‐profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania, republicata, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei
  pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor, cu modificarile ulterioare, daca nu realizeaza alte venituri in afara de cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi ale caror cuantum cumulat se afla sub 450 lei/luna.
Ce înseamnă absolvent după 2012 și ce tip de studii trebuie să aibă?

Proiectele vor primi punctaj în situația în care crează locuri de muncă pentru absolvenți de liceu, facultate, masterat, doctorat (conform legii educației 1/2011). Aceștia trebuie să prezinte o diplomă/adeverință ce atestă faptul că au absolvit acea instituție de învățământ după 01.01.2013.

Ce înseamnă echipamente tehnologice, în accepțiunea Procedurii pentru Start-up Nation 2018?

Acestea sunt definite în funcție de încadrarea în catalogul mijloacelor fixe (HG 2139/2004) și se încadreaza în una din categoriile: 2.1., 2.2, 2.3.6

Ce județe se încadrează la punctajul de 20 puncte pentru Densitate IMM?

Aşa cum este precizat în anexa care însoţeşte procedura, în afară de judeţele Bucureşti-Ilfov şi Cluj, toate celelalte județe obţin punctaj maxim pentru acest criteriu.

Întrebari frecvente referitoare la grila de evaluare?

Pot beneficia de alte tipuri de subvenții/ajutoare pentru angajarea de șomeri/absolvenți?

Dacă decontaţi prin program salariile pentru acele persoane nu este permisă beneficiere şi de subvenţii pentru aceştia, considerându-se dublă finanţare.

Cum fac dovada achiziționării în condiții de piață?

Deşi nu este specificat în clar în actuala Procedură, recomandarea noastră este să fie consultate preţurile mai multor furnizori.

Locurile de muncă nou create pot fi și part-time?

Nu, trebuie, în mod obligatoriu să fie contracte de mună pentru normă întreagă si perioadă nedeterminată.

Pot cumpăra bunuri second hand?

Nu, acestea nu sunt eligibile.

Pot cumpăra bunuri în regim de leasing?

Nu, leasingul nu este cheltuială eligibilă.

Pot solicita avans pentru implementarea proiectului?

Conform noii Proceduri pentru Start-up Nation, se poate solicita prin cerere în primele 5 luni de implementare un avans de 30% din suma aprobată.

Care este suma maximă pe care o pot aloca pentru salarii?

Cheltuielile cu salariile, chiria, utilitățile și serviciile de contabilitate sunt plafonate la maxim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile, respectiv la un buget de 200.000 lei, maxim 60.000 lei pot fi alocați pentru salarii, chirie, utilități și servicii de contabilitate.

Pot fi eu, în calitatea de asociat/administrator unul dintre angajații firmei?

Da, oricine poate fi angajat al firmei, inclusiv, asociatul, administratorul sau rudele acestuia. Atenție însă la respectarea criteriului pentru punctajul suplimentar aferent angajaților din grupurile țintă.

Soția/Soțul poate fi un angajat în firma mea?

Da, oricine poate fi angajat al firmei, inclusiv, asociatul, administratorul sau rudele acestuia. Atenție însă la respectarea criteriului pentru punctajul suplimentar aferent angajaților din grupurile țintă.

În cât timp intră banii de la Start-up Nation?

Banii de la Start-up Nation nu vor fi virați automat în conturile firmei. Ei pot fi accesați prin 3 mecanisme: cerere de rambursare din fonduri proprii, cerere de rambursare din credit punte sau cerere de plată. Principiul pe care funcționează programul este aceala al obținerii facturilor și realizării achizițiilor și apoi depunerea formularului de decont.  Singurii bani pe care îi primiți sunt cei de avans, în valoare de 30 % din totalul cheltuielilor eligbile. Și acest avans este condiționat de depunerea unei cereri de avans.

Cât timp am la dispoziție să implementez proiectul?

Potrivit Procedurii pentru Start-up Nation 2018, aveți maxim 12 luni la dispoziție pentru a implementa proiectului, dar nu mai târziu de 31 mai 2020, dacă ați semnat contractul de finanțare până în data de 31 mai 2019 și nu mai târziu de 15 noiembrie 2020, dacă ați semnat contractul de finanțare până la data de 15 noiembrie 2019.

Cât pot începe implementare proiectului?

Implementarea proiectului poate începe după semnarea acordului de finanțare cu AIMMAIPE responsabil de județul în care veți implementa proiectul. Potrivit prevederilor Schemei pentru Start-up Nation 2018, termenul maxim de finalizare a evaluării planurilor de afaceri depuse este de 30 aprilie 2019, iar termenul maxim de semnarea a contractelor de finanțare este 31 mai 2019.

Întrebari frecvente referitoare la grila de evaluare?

Ce fac în situația în care unul dintre angajați își dă demisia?

Trebuie recrutată o nouă persoană, în termen de 30 de zile din momentul încetării contractului de muncă. De asemenea, trebuie ca noul angajat să respecte încadrarea în categoriile punctate.

Asigurarea bunurilor trebuie prelungită pentru întreaga perioadă de monitorizare (3 ani)?

Da!

Pot închiria/vinde bunurile pentru care am obținut finanțare?

Nu în perioada de monitorizare a proiectului. Acest lucru poate fi făcut doar după expirarea perioadei de monitorizare – 3 ani.

Cât timp trebuie menținute locurile de muncă după finalizarea perioadei de implementare?

2 ani!

Va veni cineva în control în perioada de monitorizare? Ce presupune acest control?

Conform procedurii Start-up Nation 2018, este prevăzută cel puțin o vizită anunțată sau inopinantă din partea AIMMAIPE responsabilă de monitorizarea proiectului dvs., în cei 3 ani de monitorizare. De principiu, controlul presupune verificarea existenței echipamentelor la locul de implementare, a angajaților și a faptului că nu a fost schimbată destinația bunurilor achiziționate prin program.

Ți-a plăcut articolul? Distribuie-l pe social media!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Articole similare...

Cauți un consultant?

Completează formularul de mai jos pentru a beneficia de o ședință de consultanță gratuită

Cauți consultanță fonduri europene?

Află ce oportunități de finanțare sunt disponibile