Află ce oportunități de finanțare pentru IMM-uri și întreprinderi mari sunt disponibile pentru Regiunea de dezvoltare Sud Est. Apelează la specialiști în consultanță fonduri europene cu 13+ ani experiență pentru a beneficia de ajutor nerambursabil pentru afacerea ta.  

Obiectivul general al Programului este stimularea unei dezvoltări echilibrate bazate pe un proces de creștere economică inteligent, durabil și incluziv, care să conducă la creșterea calității vieții și reducerea decalajelor de dezvoltare intra și inter regionale.

Județe ce fac parte din Regiunea de dezvoltare Sud Est: Constanța, Tulcea, Brăila, Buzău, Galați, Vrancea

Elaborarea Programului Regional Sud-Est 2021-2027 a luat in considerare documentele de planificare existente la nivel regional, cât și regulamentele europene, investițiile propuse urmând să fie concentrate pe cele 5 obiective de politică (OP) ale Comisiei Europene:

  • OP 1 – O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale– minimum 25%;
  • OP 2 – O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor, precum și a unei mobilități urbane durabile– minimum 30%;
  • OP 3 – O Europă mai conectată prin creșterea mobilității;
  • OP 4 – O Europă mai socială și mai incluzivă, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale;
  • OP 5 – O Europă mai aproape de cetățeni, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a tuturor tipurilor de teritorii și de inițiative locale.
    Cel puțin 8 % din resursele programului, în afara celor destinate asistenței tehnice, sunt alocate dezvoltării urbane durabile.

Fonduri europene regiunea de dezvoltare Sud Est

Fonduri europene disponibile prin programul pentru tranziție justă (Just transition fund) - doar pentru Județul Galați

Fonduri europene/guvernamentale naționale

Nu ai găsit ceea ce cauți?

Explorează oportunitățile de finanțare disponibile pentru alte regiuni de dezvoltare/ alte județe.

Ce servicii oferim noi? Consultanță fonduri europene Sud Est

Consultanță fonduri europene

Domenii de expertiză

Cu o echipa de consultanti cu peste 13 ani de experiență în consultanță fonduri europene, Start UP Projects oferă servicii la un înalt standard profesional.

Consultanță fonduri europene

Finanțări pentru beneficiari privați sau publici prin programe precum POR, POIM, POC, POCA PNRR, sau fondul de modernizare

Consultanță fonduri guvernamentale

Prin programe naționale precum Start-up Nation, Femeia antreprenor, Microindustrializare etc

Monitorizarea surselor de finantare

Te ajutam sa identifici cele mai bune oportunități de finanțare din fonduri nerambursabile, specifice nevoilor tale.

Management de proiect

Și consultanță în implementare. Proiectele finantate din fonduri nerambursabile necesită asistență tehnică în perioada de implementare.

Consultanta pentru achizitii

Oferim servicii de consultanta pentru achiziții publice sau private, atât din perspectiva autorității contractante/ achizitorului, cât și a furnizorului ofertant.

Analiza financiara si de rentabilitate

Îți oferim servicii de analiză financiară, realizată atât în scopul obținerii unei finanțări din fonduri structurale nerambursabile, cat și pentru a valida o idee de afaceri.

Consultanță fonduri europene

Domenii de expertiză

Cu o echipa de consultanti cu peste 13 ani de experiență în consultanță fonduri europene, Start UP Projects oferă servicii la un înalt standard profesional.

Consultanță fonduri europene

Finanțări pentru beneficiari privați sau publici prin programe precum POR, POIM, POC, POCA PNRR, sau fondul de modernizare

Consultanță fonduri guvernamentale

Prin programe naționale precum Start-up Nation, Femeia antreprenor, Microindustrializare etc

Monitorizarea surselor de finantare

Te ajutam sa identifici cele mai bune oportunități de finanțare din fonduri nerambursabile, specifice nevoilor tale.

Management de proiect

Și consultanță în implementare. Proiectele finantate din fonduri nerambursabile necesită asistență tehnică în perioada de implementare.

Consultanta pentru achizitii

Oferim servicii de consultanta pentru achiziții publice sau private, atât din perspectiva autorității contractante/ achizitorului, cât și a furnizorului ofertant.

Analiza financiara si de rentabilitate

Îți oferim servicii de analiză financiară, realizată atât în scopul obținerii unei finanțări din fonduri structurale nerambursabile, cat și pentru a valida o idee de afaceri.