Fonduri europene parcuri fotovoltaice și alte investiții comerciale pentru producția de energie din surse regenerabile

Apelează la consultanți cu 12+ ani experiență în fonduri europene și guvernamentale și 200+ proiecte în portofoliu.

Tipuri de acțiuni finanțabile și valoarea maximă a finanțării nerambursabile

Prin fondul de modernizare pot obține finanțare nerambursabilă aplicanții ce solicită finanțare pentru o varietate de tipuri de energie regenerabilă, în limita maximă a 20 mil EURO pe întreprindere pe proiectul de investiții.

Valoarea maximă a ajutorului nerambursabil nu poate depăși: 

Parcuri fotovoltaice - energie solară
Producție de energie electrcă din surse eoliene
Producție de energie electrică din biomasă
Producție de energie electrică din biogaz
Producție de energie electrică geotermală
Producție de energie electrică din surse hidro

Cine poate beneficia de finanțare din fonduri europene parcuri fotovoltaice?

Pot beneficia de fonduri europene parcuri fotovoltaice societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate) constituite în baza Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau constituite în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a cărei naţionalitate o deţin și cu condiția înregistrării la ONRC în România

Avantaje în accesarea de fonduri europene parcuri fotovoltaice

Producția de energie regenerabilă atrage după sine numeroase avantaje pentru organizație, printre care:

 

Venituri pasive

Puteți obține venituri pasive din operarea unei investiții comerciale într-un parc fotovoltaic, fără a fi nevoie să dedicați timp suplimentar întreținerii echipamentelor sau a monitorizării producției.

Oportunități de afaceri în creștere

Cererea de energie regenerabilă este în creștere pe plan global, iar investițiile în acest domeniu pot oferi oportunități de afaceri în creștere pentru companii.

Stabilitate

Soarele este o sursă de energie regenerabilă și inepuizabilă, astfel încât parcurile de fotovoltaice pot produce energie pe termen lung. Cu toate acestea, producția de energie poate fluctua în funcție de condițiile meteorologice, cum ar fi norii sau precipitațiile, care pot afecta cantitatea de energie solară disponibilă, însă, ca și medie, rezultatele sunt relativ constante pe întreaga perioadă de operare.

Sustenabilitate

Contribuie la un mediu curat pentru noi și generațiile viitoare, reducând emisiile de CO2 din atmosferă. Orice MW de energie produs folosind energie regenerabilă contribuie la reducerea 0.61 t a emisiilor de CO2. Energia regenerabilă este o sursă de energie curată și verde ce poate contribui la reducerea schimbărilor climatice și la protejarea mediului.

Ce cheltuieli sunt eligibile în cadrul programului?

Nu ți se potrivește finanțarea din fonduri europene parcuri fotovoltaice? Află ce alte oportunități de finanțare se vor lansa în 2023

Serviciile pe care ți le oferim - consultanță fonduri europene parcuri fotovoltaice

Gratuit – Evaluarea eligibilității

Beneficiezi în mod gratuit de o primă analiză a eligibilității societății și a condițiilor tehnice pentru a aplica

Servicii integrate de consultanță și asistență tehnică

Asigurăm servicii integrate de consultanță pentru fondul de modernizare, de la analiza eligibilității, la întocmirea documentației tehnice, furnizare și implementare.

Implementare

Etapa de implementare a proiectului începe odată cu semnarea Contractului de finanțare și urmărește efectuarea tuturor cheltuielilor pentru care ai primit aprobare.

Furnizare

Îți punem la dispoziție toate echipamentele necesare pentru implementarea proiectului.

Printre clienții noștri mulțumiți se numără

Solicită consultanță