PNRR – C6 Energie 

APELEAZĂ LA CONSULTANȚI CU EXPERIENȚĂ DE 12 ANI ÎN SCRIEREA ȘI IMPLEMENTAREA DE PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE SI GUVERNAMENTALE.

Marii consumatori de energie pot obține finanțare de până la 15 milioane EURO pentru producția de energie electrică din surse regenerabile (eoliene sau fotovoltaice), cu sau fără stocare prin PNRR C6. Pentru a obține un punctaj competitiv trebuie ca minim 50% din energia produsă să fie destinată autoconsumului. 

Sunt eligibile unități de producție între 0.2 Mw și 1 Mw la un standard de cost de maxim 750.000 EURO/Mw pentru energie solară și 1.300.000 EURO pentru energie eoliană. Pentru unitățile de peste 1 Mw standardul de cost este de 425.000 EURO pentru energie solară și 650.000 EURO pentru energie eoliană. Prețul propus per Mw va constitui principalul criteriu de selecție al proiectelor.

Înscrierile pentru sesiunea nr. 1 de înscrieri s-au finalizat la data de 22.06.2022. Completează formularul alăturat dacă vrei să te ținem la curent cu noutăți despre o viitoare ediție.

Timp rămas până la finalizarea înscrierilor

Zile
Ore
Min
Sec

Cine poate beneficia de finanțare prin PNRR C6 – Energie? 

Societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate) constituite în baza Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau constituite în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a cărei naţionalitate o deţin și cu condiția înregistrării la ONRC în România, care au ca activitate, între altele, codul CAEN 3511 – Producția de energie electrică.

Condiții de eligibilitate:

 • Solicitantul îşi desfăşoară activitatea în sectorul producerii de energie electrică – CAEN 3511 – Producția de energie electrică;
 • Solicitantul nu se încadrează în una din situațiile de excludere de la finanțare (faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate etc);
 • Și-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
 • Aplicantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate
 • Solicitantul demonstrează capacitate de management de proiect, prin informații privind UIP/echipa de proiect;
 • Solicitantul demonstrează capacitate tehnică pentru susținerea activităților proiectului;
 • Solicitantul demonstrează capacitate financiară pentru susţinerea implementării proiectului (raportul dintre Datorii totale și Capitaluri proprii care trebuie să fie mai mic de 7,5 în ultimul an financiar);
 
Suplimentar, pentru a obține un punctaj competitiv conform grilei de evaluare disponibilă (AICI), aplicantul trebuie să îndeplinească o serie de condiții:
 • Propune cel mai mic cuantum al ajutorului de stat solicitat pentru proiect din cheltuielile eligibile/ MW instalat de producție;
 • Proiectul include capacități de stocare;
 • Utilizarea de către beneficiar, pentru consum propriu, a cel puțin 50% din volumul de energie electrică generat in cadrul proiectului;
 

Care e valoarea ajutorului nerambursabil pentru PNRR – Energie? 

Valoarea ajutorului nerambursabil pentru producția de energie electrică este de maxim 100% din cheltuielile eligibile pentru instalațiile de producție cu o capacitate cuprinsă între 0.2 Mw și 1 Mw, iar pentru cele de peste 1Mw valoarea costurilor eligibile este determinată ca diferența dintre costul investițional al unei centrale clasice, poluante, și costul unei centrale ce utilizează surse de energie regenerabilă

Pe de altă parte, cea mai mare pondere din punctajul total al proiectului este dată de cel mai scăzut cost/Mw propus spre finanțare în raport cu ceilalți participanți.

Bugetul total estimat al schemei este echivalentul in lei a sumei de 595.010.000 euro, fiind defalcat astfel:

 • Pentru proiecte cu capacități instalate mai mari de 1 MW (energie eoliana si solara) – 497.510.000 EURO
 • Pentru proiecte cu capacități instalate între 0.2 MW (exclusiv) și 1 MW (inclusiv) (energie eoliana și solară) – 97.500.000 EURO 

 

Ce tipuri de cheltuieli sunt eligibile în cadrul PNRR – Energie? 

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului
 • Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
 • Cheltuieli cu plata diriginților de șantier
 • Cheltuieli pentru construcții și instalații
 • Cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări)
 • Cheltuieli cu active necorporale
 • Cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier
 • Cheltuieli diverse si neprevăzute
 • Cheltuieli pentru pregătrea personalului de exploatare
 • Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Nu ti se potriveste finanțarea prin PNRR – Energie? Află ce alte oportunități de finanțare sunt preconizate pentru anul 2022

De ce sa lucrezi cu noi pentru a obtine finantarea în cadrul PNRR - Energie?

Avem 200 + proiecte aprobate

Din fonduri structurale europene, guvernamentale, în cei 12+ ani de activitate.

Servicii integrate de consultanță și aistență tehnică

Asigurăm servicii integrate de consultanță pentru PNRR C6 - Energie, de la analiza eligibilității, la întocmirea documentației tehnice, furnizare și implementare.

Printre clienții noștri mulțumiți se numără

Serviciile noastre

Gratuit – Evaluarea eligibilității

Beneficiezi în mod gratuit de o primă analiză a eligibilității societății și a condițiilor tehnice pentru a aplica

Consultanță și asistență tehnică

Elaborăm pentru tine studiul de fezabilitate, precum și întreaga documentație necesară pentru a aplica.

Implementare

Etapa de implementare a proiectului începe odată cu semnarea Contractului de finanțare și urmărește efectuarea tuturor cheltuielilor pentru care ai primit aprobare.

Furnizare

Îți punem la dispoziție toate echipamentele necesare pentru implementarea proiectului.

Solicită consultanță