Fonduri europene tranziție justă - Investiții pentru dezvoltarea IMM

Apelează la consultanți cu 13+ ani experiență în fonduri europene și guvernamentale și 200+ proiecte în portofoliu.

Valoarea ajutorului nerambursabil
200.000 - 5 mil EURO

Valoarea intensității ajutorului nerambursabil din fonduri europene tranziție justă este diferită în funcție de județ/regiune și de încadrarea în categoria IMM, conform regulilor evidențiate în tabelul de mai jos:

MicroîntreprinderiÎntreprinderi miciÎntreprinderi mijlociiAjutor de minimis
Gorj75%75%75%90%
Hunedoara70%70%60%90%
ITI Valea Jiului70%70%60%90%
Dolj75%75%75%90%
Galați75%75%75%90%
Prahova75%75%75%90%
Mureș70%70%60%90%

Cerințe referitoare la locuri de muncă nou create ca urmare a implementării proiectului

Se prevede un număr minim de noi locuri de munca ce trebuie create ca urmare a implementării proiectului finanțat din fonduri europene tranziție justă. Suplimentarea acestui număr constituie element punctat în cadrul grilei de evaluare tehnico-financiare.

Valoare ajutor nerambursabil ( Euro)Locuri de muncă nou create
Sub 500.000 E3
500.000-999.999 E6
1.000.000 - 1.499.999 E9
1.500.000 - 1.999.999 E12
2.000.000-3.499.999 E24
Peste 3.500.000 E36

Beneficiari eligibili - fonduri europene tranziție justă

Pot beneficia de fonduri europene IMM-urile care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:

Cheltuieli eligibile - finanțabile prin ajutor de stat regional

Nu orice tip de cheltuială este eligibilă, doar cele din lista de mai jos:

Construire/ extindere spații de producție/ prestări servicii

inclusiv utilitățile aferente (apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI).

Modernizare spații de producție/ prestări servicii

Modernizarea este eligibilă în limita a maxim 10% din costurile aferente ajutorului de stat regional.

Echipamente tehnologice

Utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică de natura mijloacelor fixe, exceptând mijloacele de transport.

Echipamente ce contribuie la dezvoltarea durabilă

Echipamente specifice pentru obținerea unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează energie regenerabilă

Brevete, licențe, know-how

sau alte drepturi de proprietate intelectuală. Maxim 5% din valoarea eligibilă a activelor corporale

Costuri salariale

pentru locurile de muncă nou create pentru o perioadă de 2 ani, la un plafon maxim de 6.789 lei/lună/loc de muncă.

Cheltuieli eligibile - finanțabile prin ajutor de minimis

Formare profesională

Pentru activitatea asociată investiției inițiale: calificare, recalificare, formare continuă, perfecționare

Certificare, recertificare

Pentru produse, servicii, procese de catre un organism de certificare acreditat. Certificarea și recertificarea sistemelor de management al calității, al mediului, etc

Consultanță, asistență tehnică

Consultanță pentru întocmirea proiectului și managementul de proiect, precum și anumite tipuri de categorii de cheltuieli de asistență tehnică.

Nu ți se potrivește finanțarea? Află ce alte oportunități sunt disponibile

Cauți un consultant?

De ce să ne alegi?

Serviciile pe care le oferim - consultanță fonduri europene tranziție justă

Suntem o societate de consultanță cu 13+ ani experiență în finanțări nerambursabile și își punem la dispoziție întreaga expertiză pentru a câștiga proiecte. Schema de ajutor de stat este derulată prin MIPE (AM POTJ)

GRATUIT - Evaluarea eligibilității

Beneficiezi în mod gratuit de o primă analiză a eligibilității societății și a condițiilor tehnice pentru a aplica

Servicii integrate de consultanță și asistență tehnică

Asigurăm servicii integrate de consultanță pentru programul tranziție justă, de la analiza eligibilității, la întocmirea documentației tehnice și implementare.

Implementare

Etapa de implementare a proiectului începe odată cu semnarea Contractului de finanțare și urmărește efectuarea tuturor cheltuielilor pentru care ai primit aprobare.

Printre clienții noștri mulțumiți se numără

Solicită consultanță