În contextul evoluției digitale la nivel global, adoptarea și utilizarea tehnologiilor este esențială pentru succesul oricărei întreprinderi. Cadrul European pentru Economia și Societatea Digitală (DESI) a fost conceput pentru a măsura progresul țărilor UE în domeniul digitalizării și pentru a promova implementarea de politici și strategii care să sprijine dezvoltarea digitală.

În cadrul implementării proiectelor ce urmăresc digitalizarea IMM-urilor, beneficiarii sunt încurajați să atingă un set de criterii DESI, ce constituie indicatori cheie pentru a evalua gradul de digitalizare al unei întreprinderi. Aceste criterii sunt structurate în 12 categorii, fiecare dintre acestea având ca obiectiv creșterea utilizării tehnologiilor digitale într-o anumită zonă a activității întreprinderii.

Pentru a beneficia de sprijin în cadrul proiectului, este obligatoriu ca beneficiarul să atingă minim 6 dintre criteriile DESI în urma implementării proiectului. Atingerea acestor criterii reprezintă nu doar o obligație, ci și o oportunitate de a îmbunătăți performanța digitală a întreprinderii.

În prezentul articol, ne propunem să analizăm fiecare criteriu DESI în parte și să oferim o serie de sfaturi practice despre cum pot fi acestea îndeplinite. Abordarea noastră este centrată pe întelegerea situației inițiale a întreprinderii și identificarea celor mai bune strategii de a atinge criteriile DESI prin cheltuieli eligibile în cadrul proiectului. Având în vedere varietatea situațiilor posibile, vom acorda o atenție deosebită situațiilor în care întreprinderea nu îndeplinește în prezent un anumit criteriu, dar și situațiilor în care acesta este deja îndeplinit, însă există posibilitatea de îmbunătățire.

Înțelegerea și îndeplinirea criteriilor DESI reprezintă un pas crucial în procesul de digitalizare și vă poate ajuta să vă îmbunătățiți eficiența, productivitatea și competitivitatea pe piață. Vă invităm să parcurgeți fiecare secțiune a acestui articol și să utilizați informațiile oferite pentru a vă îmbunătăți planificarea și implementarea proiectelor de digitalizare.

În situația în care sunteți interesați să aplicați pentru a obține finanțarea cuprinsă între 20.000 și 100.000 EURO pentru Digitalizare IMM, completați formularul de aici.

Rezumat

Criteriul DESI 1 - Societate în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în scopuri de afaceri (cate un user diferit pentru fiecare angajat care utilizează computerul)

Pentru început, ar trebui să faceți o analiză amănunțită a situației curente în cadrul întreprinderii. Identificați procentul de angajați care utilizează internetul în activitatea lor zilnică.

Dacă nu aveți peste 50% din angajați care utilizează computere cu acces la internet
Indicatorul se consideră îndeplinit dacă, ulterior finalizării implementării proiectului, peste 50% din angajați vor avea acces la computere cu acces la internet în scop de afaceri. Acest lucru poate implica achiziția de echipamente IT, software, îmbunătățirea infrastructurii de acces la internet (LAN sau Wi-Fi), sau instruirea acestora în a utiliza computerele și internetul.

Dacă aveți deja un procent ridicat (peste 50%) de angajați care utilizează computere cu acces la internet:
În această situație ar trebui să vă concentrați pe măsurile ce v-ar permite creșterea procentului de angajați ce folosesc computerele cu acces la internet în scop de afaceri. La fel ca în prima situație, îmbunătățirea situației existente poate implica achiziția de echipamente IT, software, îmbunătățirea infrastructurii de acces la internet (LAN sau Wi-Fi), sau instruirea acestora în a utiliza computerele și internetul.

Dacă aveți deja 100% din angajați care utilizează computere cu acces la internet:
În acest caz, criteriul DESI nu va putea fi atins prin proiect, dar puteți îmbunătăți modul în care angajații dumneavoastră utilizează internetul și tehnologia digitală. Analizați eficiența cu care angajații folosesc instrumentele digitale existente și identificați domeniile în care se poate îmbunătăți. De exemplu, ar putea fi necesare formări suplimentare pentru a ajuta angajații să se descurce mai bine cu anumite aplicații software sau să înțeleagă mai bine securitatea online.

Îndeplinirea indicatorului DESI va fi certificată, la finele implementării proiectului printr-un audit IT întocmit de către o societate autorizată în domeniu, așadar asigurați-vă că documentați temeinic, încă din etapa de elaborare a proiectului situația inițială, astfel încât aceasta să fie demonstrată în mod facil la finele implementării.

Criteriul DESI 2 - Întreprinderile care utilizează un pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale

ERP – Enterprise Resource Planning reprezintă unul sau mai multe seturi de aplicații software care integrează și procesează informații pentru diverse funcțiuni/departamente din cadrul întreprinderii. Produsele ERP integrează informații referitoare la planificare, aprovizionare, vânzări, marketing, financiar și resurse umane. Sistemele ERP au următoarele caracteristici: sunt proiectate pentru un mediu client – server (tradițional sau web – based); integrează majoritatea proceselor întreprinderii; prelucrează marea majoritate a tranzacțiilor la nivelul întreprinderii (organizației); utilizează baze de date care stochează fiecare informație doar o singură data; permite accesul la date în timp real;

Situația inițială: Începeți prin a face o analiză amănunțită a situației curente din cadrul companiei dumneavoastră. Verificați dacă aveți deja un sistem ERP implementat și, dacă da, determinați în ce măsură este utilizat pentru a facilita comunicarea și partajarea informațiilor între diferitele zone funcționale ale companiei.

Dacă nu aveți un sistem ERP în prezent:
Indicatorul se consideră îndeplinit dacă, după finalizarea implementării proiectului, societatea va avea un sistem ERP implementat și funcțional, utilizat de personalul societății. Acest lucru poate implica achiziția și instalarea unui pachet software ERP, instruirea angajaților pentru a utiliza sistemul, precum și configurarea și personalizarea sistemului pentru a se potrivi nevoilor specifice ale afacerii dumneavoastră.

Dacă aveți deja un sistem ERP:
În această situație, accentul trebuie pus pe îmbunătățirea utilizării sistemului ERP existent. Aceasta poate implica extinderea utilizării sistemului la mai multe departamente, instruirea suplimentară a angajaților, îmbunătățirea funcționalităților software-ului sau chiar actualizarea la o versiune mai avansată a sistemului.

Certificarea îndeplinirii criteriului DESI va fi realizată printr-un audit IT la sfârșitul implementării proiectului, efectuat de o companie autorizată în domeniu. De aceea, este important să documentați în mod corespunzător situația inițială, astfel încât să puteți demonstra cu ușurință îmbunătățirile realizate la sfârșitul implementării.

Criteriul DESI 3 - Întreprindere care deține viteză maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă de cel puțin 30 Mb/s, valoare menținută pe toată durata de durabilitate a proiectului

Criteriul DESI 3 se referă la viteza maximă de descărcare contractată pentru conexiunea de internet de linie fixă a unei întreprinderi. Pentru a îndeplini acest criteriu, întreprinderea trebuie să aibă o viteză de descărcare de cel puțin 30 Mb/s.

Situația inițială: Începeți prin a face o analiză a situației curente din cadrul companiei dumneavoastră. Verificați dacă viteza maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă este de cel puțin 30 Mb/s.

Dacă viteza actuală de internet este mai mică de 30 Mb/s sau societatea nu beneficiază în prezent de o conexiune la internet:
Indicatorul se consideră îndeplinit dacă, ulterior finalizării implementării proiectului, societatea va avea o viteză maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă de cel puțin 30 Mb/s. Acest lucru poate implica upgradarea abonamentului de internet sau a infrastructurii de rețea pentru a permite o viteză mai mare. Costurile asociate cu abonamentul la internet sunt neeligibile.

Dacă viteza actuală de internet este deja de cel puțin 30 Mb/s:
În această situație, puteți propune prin proiect îmbunătățirea conexiunii la internet. Chiar dacă aceste costuri sunt neeligibile, puteți solicita finanțare pentru cheltuielile conexe, de îmbunătățire a infrastructurii LAN/Wi-FI existentă la locația de implementare. Va fi necesar să mențineți viteza de download asumată prin cererea de finanțare pe parcursul etapei de durabilitate a proiectului.

În situația în care societatea deținde deja cea mai rapidă conexiune de internet disponibilă pe piață și nu exista posibilitatea de upgrade, acest criteriu DESI nu va putea fi atins prin implementarea proiectului.

Certificarea îndeplinirii criteriului DESI va fi realizată printr-un audit IT la sfârșitul implementării proiectului, efectuat de o companie autorizată în domeniu. Asigurați-vă că documentați în mod corespunzător situația inițială și mențineți înregistrări ale vitezei de internet pe parcursul duratei proiectului, pentru a putea demonstra cu ușurință îndeplinirea criteriului la sfârșitul implementării.

Criteriul DESI 4 - Întreprindere în cadrul căreia vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web

Ce înseamnă „vânzări online”?
Vânzările online sunt orice vânzări de bunuri sau servicii realizate prin intermediul metodelor de comerț electronic. Aceasta include:

 • Magazine online (webshop)
 • Formularele web
 • Extranet
 • Aplicații pentru dispozitive mobile sau computere
 • Piețe de comerț electronic

În acest context, „vânzări online” înseamnă că produsele sau serviciile sunt comandate prin metode online, indiferent dacă plata este făcută online sau offline.

Situația inițială: Începeți prin a analiza situația curentă în cadrul companiei. Determinați care este procentul de vânzări online din cifra de afaceri totală și care este ponderea vânzărilor B2C din totalul vânzărilor online.

Dacă vânzările online reprezintă mai puțin de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările B2C mai puțin de 10% din totalul vânzărilor online:
Indicatorul se consideră îndeplinit dacă, la finalizarea implementării proiectului, vânzările online vor reprezenta mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările B2C mai mult de 10% din totalul vânzărilor online. Puteți atinge acest obiectiv prin investiții eligibile în infrastructura tehnologică, cum ar fi dezvoltarea sau îmbunătățirea platformei de comerț electronic sau investiții în sisteme software de gestionare a vânzărilor online.

Dacă vânzările online reprezintă deja mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările B2C mai mult de 10% din totalul vânzărilor online:
În această situație, compania îndeplinește deja criteriul DESI, dar poate încă îmbunătăți aceste procente prin investiții eligibile în infrastructura tehnologică. Acest lucru ar putea include actualizări ale platformei de comerț electronic pentru a o face mai user-friendly sau mai eficientă, sau implementarea de noi soluții software care să îmbunătățească experiența clientului și să faciliteze vânzările B2C.
Aceste cheltuieli pot include:

 • Achiziția de hardware TIC și echipamente pentru automatizări și robotică
 • Achiziția și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor/licențelor software
 • Achiziționarea unui website de prezentare a companiei
 • Cheltuieli pentru securitatea cibernetică
 • Cheltuieli pentru instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC

Aceste cheltuieli trebuie să fie justificate și legate de îmbunătățirea prezenței online și a vânzărilor online ale companiei.

Dacă vânzările online reprezintă deja 100% din cifra de afaceri totală și vânzările B2C 100% din totalul vânzărilor online:
În acest caz, atingerea criteriului DESI 4 nu este posibilă, dar compania poate totuși folosi investiții eligibile pentru a îmbunătăți funcționalitatea și eficiența platformei sale de comerț electronic sau a sistemelor software de gestionare a vânzărilor.

Certificarea îndeplinirii criteriului DESI va fi realizată printr-un audit IT la sfârșitul implementării proiectului, efectuat de o companie autorizată în domeniu. Asigurați-vă că documentați în mod corespunzător situația inițială pentru a putea demonstra cu ușurință îndeplinirea criteriului la sfârșitul implementării.

Criteriul DESI 5 - Întreprindere care utilizează IoT (Internet of Things)

DESI 5 se referă la companiile care utilizează tehnologii de tipul Internet of Things (IoT) în procesele lor. Internetul lucrurilor este format din dispozitive sau sisteme interconectate numite „inteligente”, care colectează și schimbă date și pot fi monitorizate sau controlate de la distanță prin internet.

Ce este Internet of Things (IoT)? IoT este un ecosistem de dispozitive și obiecte conectate la internet, ale căror stări pot fi modificate cu sau fără implicarea activă a oamenilor. Acest ecosistem implică diferite tehnologii, inclusiv RFID, senzori, etichete IP, inteligență artificială, robotică, cloud computing, comunicare mașină la mașină (M2M), și altele. Esențial este faptul că aceste „lucruri” pot comunica și partaja date prin internet.

Analiză inițială: În primul rând, ar trebui să faceți o evaluare a situației curente în cadrul companiei. Înțelegeți în ce măsură și în ce moduri compania utilizează deja tehnologia IoT, dacă o face.
Dacă întreprinderea nu utilizează încă tehnologia IoT:
Indicatorul se consideră îndeplinit dacă, la finalul implementării proiectului, întreprinderea va utiliza tehnologia IoT. Acest lucru poate implica achiziționarea și implementarea de echipamente și sisteme IoT eligibile, cum ar fi senzori conectați, dispozitive inteligente sau platforme de management al datelor IoT.

Dacă întreprinderea utilizează deja tehnologia IoT, dar la o scară limitată:
În acest caz, ar trebui să vă concentrați pe extinderea și îmbunătățirea utilizării tehnologiei IoT în cadrul companiei. Acest lucru ar putea implica achiziționarea de echipamente suplimentare, îmbunătățirea infrastructurii IoT existente sau implementarea de noi aplicații și funcționalități IoT.

Dacă întreprinderea este deja pe deplin integrată cu tehnologia IoT:
În acest caz, îmbunătățirea situației existente ar putea implica optimizarea sau modernizarea echipamentelor și sistemelor IoT existente. Deși criteriul DESI este deja îndeplinit, este întotdeauna posibilă îmbunătățirea eficienței, securității sau funcționalității sistemelor IoT.

Certificarea îndeplinirii criteriului DESI se va face printr-un audit IT la sfârșitul implementării proiectului, efectuat de către o societate autorizată în domeniu. Asigurați-vă că păstrați înregistrări adecvate ale achizițiilor și implementărilor IoT, pentru a putea demonstra cu ușurință utilizarea tehnologiei IoT în cadrul companiei dumneavoastră.

Criteriul DESI 6 - Întreprindere care utilizează cel puțin o rețea socială

Criteriul DESI 6 se concentrează pe utilizarea rețelelor sociale de către întreprinderi. Acest criteriu include întreprinderile care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator pe o rețea socială. Însă, acelea care plătesc doar pentru postarea de reclame, fie direct către proprietarul rețelei sociale (ex. Facebook, Twitter) sau indirect prin intermediul firmelor care oferă servicii online de postare automată de mesaje publicitare pe rețelele sociale (ex. SoKule) nu sunt incluse.

Analiză inițială: În primul rând, este necesar să se evalueze situația actuală a companiei în ceea ce privește prezența pe rețelele sociale. Este important să se determine dacă compania are deja un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator pe oricare dintre rețelele sociale.

Dacă întreprinderea nu are în prezent niciun profil pe o rețea socială:
Indicatorul se consideră îndeplinit dacă, după finalizarea implementării proiectului, compania va avea cel puțin un profil de utilizator activ pe o rețea socială. Aceasta implică crearea unui profil pe o rețea socială adecvată, precum Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, etc., care sunt platforme admise. De asemenea, se vor lua măsuri pentru a asigura că profilul este activ și funcțional, inclusiv postarea de conținut relevant și interacțiunea cu publicul țintă.

Dacă întreprinderea are deja un profil pe o rețea socială:
În această situație, criteriul DESI 6 nu poate fi atins prin proiect, dar se poate lucra pentru atingerea criteriului DESI 12, care impune utilizarea a cel puțin două rețele sociale.

Certificarea îndeplinirii criteriului DESI se va face printr-un audit IT la sfârșitul implementării proiectului, efectuat de către o societate autorizată în domeniu. Asigurați-vă că documentați procesul de creare și administrare a profilului pe rețeaua socială pentru a putea demonstra îndeplinirea criteriului.

Criteriul DESI 7 - Întreprindere care utilizează CRM (Customer Relationship Mangement)

Criteriul DESI 7 se referă la întreprinderile care utilizează un sistem de Gestionare a Relațiilor cu Clienții (CRM – Customer Relationship Management). Acesta este un sistem de management care pune clientul în centrul activității de afaceri, bazându-se pe o utilizare intensivă a tehnologiei informaționale pentru a colecta, integra, procesa și analiza informațiile despre clienți.

CRM poate fi realizat și operat fie în cadrul hardware-ului întreprinderii, fie ca servicii cloud computing. Există trei tipuri principale de CRM: operațional, analitic și colaborativ. Fiecare tip se concentrează pe aspecte diferite ale relației cu clientul, de la integrarea proceselor de afaceri până la analiza datelor despre clienți și facilitarea interacțiunii cu aceștia.

Analiză inițială: Pentru a începe, ar trebui să faceți o evaluare a situației curente a companiei în ceea ce privește utilizarea unui sistem CRM. Identificați dacă aveți deja un sistem CRM implementat și care sunt caracteristicile și capabilitățile acestuia.

Dacă întreprinderea nu are în prezent un sistem CRM:
Indicatorul se consideră îndeplinit dacă, după finalizarea implementării proiectului, compania utilizează un sistem CRM. Acesta poate fi atins prin achiziționarea și implementarea unui sistem CRM adecvat. Trebuie să se ia în considerare toate aspectele, inclusiv necesitățile specifice ale companiei, integrarea cu alte sisteme existente și formarea utilizatorilor.

Dacă întreprinderea are deja un sistem CRM:
Societatea poate propune implementarea unui nou sistem CRM sau adăugarea de module noi la sistemul CRM existent ca indicator suplimentar de rezultat. În acest caz, întreprinderea trebuie să prevadă în bugetul proiectului cheltuielile eligibile necesare pentru această îmbunătățire și să asigure că îmbunătățirea va fi menținută pe toată durata de durabilitate a proiectului

Îndeplinirea criteriului DESI va fi certificată printr-un audit IT la sfârșitul implementării proiectului, efectuat de către o societate autorizată în domeniu. Asigurați-vă că documentați toate schimbările și îmbunătățirile aduse sistemului CRM pentru a putea demonstra îndeplinirea acestui criteriu.

Criteriul DESI 8 - Întreprindere care cumpără servicii cloud computing sofisticate sau intermediare

Cloud computing-ul este un model de acces la tehnologia informației care permite accesul convenabil, la cerere, printr-o rețea, la un grup partajat de resurse de calcul configurabile. Aceste resurse includ rețele, servere, stocare, aplicații și servicii, care pot fi rapid provisionate și lansate cu un efort minim de management sau interacțiune cu furnizorul de servicii.

Acest criteriu se referă la utilizarea a trei modele de servicii de cloud computing:

 • Software ca Serviciu (SaaS): în care software-ul este oferit ca un serviciu pe internet, eliminând nevoia de a instala și rula aplicațiile pe computerul propriu.
 • Platformă ca Serviciu (PaaS): oferă o platformă care include infrastructura, middleware, dezvoltarea aplicațiilor, și servicii de baze de date, toate oferite printr-un serviciu.
 • Infrastructură ca Serviciu (IaaS): oferă accesul la resursele de rețea, computere, și spațiul de stocare de date.

Exemple de procese ce utilizează servicii de cloud computing sofisticate sau intermediare pot include utilizarea aplicațiilor software pentru finanțe sau contabilitate, ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), găzduirea bazei de date a întreprinderii, utilizarea puterii de calcul pentru rularea software-ului propriu al întreprinderii sau utilizarea unei platforme pentru dezvoltarea, testarea sau implementarea aplicațiilor.

Analiză inițială: Primul pas este de a evalua situația actuală a companiei în ceea ce privește utilizarea serviciilor de cloud computing. Identificați dacă și ce servicii de cloud computing sunt utilizate în prezent și care sunt caracteristicile și capabilitățile acestora.

Dacă întreprinderea nu utilizează în prezent servicii cloud computing sofisticate sau intermediare:
Indicatorul se consideră îndeplinit dacă, după finalizarea implementării proiectului, compania achiziționează și utilizează servicii de cloud computing sofisticate sau intermediare. Aceasta poate fi realizat prin achiziția și implementarea unui astfel de serviciu, adecvat nevoilor companiei. Acest lucru poate implica selectarea furnizorului potrivit, migrarea datelor și aplicațiilor relevante în cloud, precum și formarea utilizatorilor pentru a se asigura că pot utiliza eficient noul serviciu.

Dacă întreprinderea utilizează deja servicii cloud computing sofisticate sau intermediare:
În această situație, criteriul poate fi atins prin îmbunătățirea serviciilor de cloud computing existente. Acest lucru poate implica upgrade-ul la un plan mai avansat, adăugarea de noi funcționalități sau servicii, sau migrarea către un furnizor de servicii de cloud computing mai performant.

Dacă întreprinderea are deja servicii cloud computing de nivel înalt:
În acest caz, criteriul DESI nu poate fi atins prin proiect, dar se poate lucra la optimizarea utilizării serviciilor de cloud computing. Acest lucru ar putea implica formarea suplimentară a utilizatorilor, optimizarea performanței sau securității, sau integrarea cu alte sisteme pentru a îmbunătăți eficiența.

Îndeplinirea criteriului DESI va fi certificată printr-un audit IT la sfârșitul implementării proiectului, efectuat de către o societate autorizată în domeniu. Asigurați-vă că documentați toate schimbările și îmbunătățirile aduse serviciilor de cloud computing pentru a putea demonstra îndeplinirea acestui criteriu.

Criteriul DESI 9 - Întreprindere care utilizează tehnologia de AI (Artificial Intelligence)

Inteligența Artificială (AI) reprezintă tehnologii care includ explorarea și analizarea unor cantități mari de date text nestructurate, viziune computerizată, recunoașterea vorbirii, generarea limbajului natural, învățarea automată, învățarea profundă. Acestea permit sistemelor să culeagă și/sau să utilizeze date pentru a prezice, recomanda sau decide, cu diferite niveluri de autonomie, cea mai bună acțiune pentru atingerea unor obiective specifice.
Pentru a îndeplini acest criteriu, întreprinderea poate să solicite finanțare și să propună în cererea de finanțare implementarea unui nou sistem AI sau integrarea unor noi funcții/dispozitive la nivelul sistemului existent. Aceste măsuri trebuie să conducă la îmbunătățirea indicatorului și la menținerea acestuia pe toată durata de durabilitate a proiectului.
AI poate fi utilizată în diferite contexte în cadrul unei întreprinderi. Exemplele includ roboți autonomi pentru automatizarea depozitelor sau lucrări de asamblare a producției, drone autonome pentru supravegherea producției sau manipularea coletelor. Alte exemple includ chatbot și asistenți virtuali de afaceri, software de traducere automată, analiza datelor bazată pe machine learning.
Cheltuielile eligibile pentru acest criteriu pot include achiziționarea de hardware și software TIC, echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale, servicii de Cloud Computing, servicii pentru consolidarea securității cibernetice, precum și instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC.
Analiză inițială: Verificați dacă în prezent se utilizează orice formă de tehnologie AI în companie. Identificați și înțelegeți modul în care aceasta este utilizată, precum și eventualele lacune sau oportunități de îmbunătățire.
Dacă întreprinderea nu utilizează în prezent tehnologia AI:
Indicatorul se consideră îndeplinit dacă, după finalizarea implementării proiectului, compania achiziționează și utilizează tehnologie AI. Aceasta poate fi realizată prin achiziția și implementarea unei soluții AI, adecvată nevoilor companiei. Acest lucru poate implica selectarea unui furnizor adecvat, implementarea tehnologiei AI, precum și formarea utilizatorilor pentru a se asigura că pot utiliza eficient noua tehnologie.
Dacă întreprinderea utilizează deja tehnologia AI:
În această situație, criteriul poate fi atins prin îmbunătățirea utilizării tehnologiei AI existente. Acest lucru poate implica achiziționarea și implementarea de noi funcționalități AI, optimizarea algoritmilor existenți, creșterea acoperirii tehnologiei AI în cadrul operațiunilor de afaceri sau formarea suplimentară a utilizatorilor.  
Îndeplinirea criteriului DESI va fi certificată printr-un audit IT la sfârșitul implementării proiectului, efectuat de către o societate autorizată în domeniu. Asigurați-vă că documentați toate schimbările și îmbunătățirile aduse utilizării tehnologiei AI pentru a putea demonstra îndeplinirea acestui criteriu.

Criteriul DESI 10 - Întreprindere care cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet

Cloud computing-ul este un ansamblu distribuit de servicii de calcul, aplicații, acces la informații și stocare de date, care nu necesită cunoștințe avansate în domeniul IT sau stocarea a informațiilor în cloud. Utilizatorii au nevoie doar de acces la un dispozitiv cu conexiune la internet și de un cont prin care se face accesul la aceste servicii.

Acest criteriu se referă la serviciile de cloud computing de bază, care sunt utilizate în general pe internet și care necesită un grad minim de cunoștințe tehnice. Exemple de procese ce utilizează servicii de cloud computing utilizate pe internet la nivel de întreprindere pot include utilizarea serviciilor de cloud computing cu plată, e-mail, software de birou, software de securitate și stocarea fișierelor ca servicii de cloud computing.

Cheltuielile eligibile pentru acest criteriu pot include, de asemenea, achizițiile de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului.

Analiză inițială: În primul rând, trebuie să se stabilească dacă compania utilizează în prezent servicii de cloud computing. Dacă da, trebuie identificat tipul acestor servicii și modul în care sunt utilizate în cadrul afacerii.

Dacă întreprinderea nu utilizează în prezent servicii de cloud computing:
Indicatorul se consideră îndeplinit dacă, după finalizarea implementării proiectului, compania achiziționează și utilizează servicii de cloud computing. Acest lucru poate include selectarea unui furnizor de servicii de cloud, stabilirea unui plan de implementare, migrarea datelor și a aplicațiilor în cloud și formarea angajaților pentru a folosi noile servicii.

Dacă întreprinderea utilizează deja servicii de cloud computing:
În această situație, criteriul poate fi atins prin extinderea și îmbunătățirea utilizării actuale a serviciilor de cloud computing. Acest lucru poate implica achiziționarea de servicii suplimentare de cloud, extinderea utilizării serviciilor actuale de cloud la alte departamente sau funcții din companie sau îmbunătățirea infrastructurii și a securității legate de utilizarea serviciilor de cloud.

Îndeplinirea criteriului DESI va fi certificată printr-un audit IT la sfârșitul implementării proiectului, efectuat de către o societate autorizată în domeniu. Asigurați-vă că documentați toate schimbările și îmbunătățirile aduse utilizării serviciilor de cloud computing pentru a putea demonstra îndeplinirea acestui criteriu.

Criteriul DESI 11 - Întreprindere care realizează vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail)

Acest criteriu subliniază importanța integrării comerțului electronic în strategia de afaceri a întreprinderii. În acest sens, întreprinderile care realizează cel puțin 1% din totalul vânzărilor prin metode de comerț electronic, fie că este vorba despre site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI, îndeplinesc acest criteriu.

Analiză inițială: Este crucial să determinați dacă societatea dvs. realizează deja vânzări prin comerț electronic și care este proporția acestora din vânzările totale.

Dacă societatea nu realizează vânzări prin comerț electronic sau acestea constituie mai puțin de 1% din totalul vânzărilor:
Indicatorul se consideră îndeplinit dacă, după finalizarea implementării proiectului, societatea începe să realizeze vânzări prin comerț electronic, care reprezintă cel puțin 1% din totalul vânzărilor. Acest lucru ar putea implica achiziționarea unei platforme de comerț electronic sau îmbunătățirea unei platforme existente, instruirea angajaților pentru gestionarea vânzărilor online sau implementarea de modificări organizaționale care să faciliteze vânzările online.

Dacă societatea realizează deja vânzări prin comerț electronic, care reprezintă între 1% și 99% din totalul vânzărilor:
În acest caz, puteți lucra la creșterea proporției vânzărilor online. Acest lucru ar putea implica îmbunătățirea site-ului de comerț electronic, extinderea gamei de produse sau servicii disponibile pentru achiziție online sau implementarea strategiilor de marketing pentru a atrage mai mulți clienți. Îmbunătățirea situației actuale poate fi realizată prin cheltuieli eligibile care să contribuie la creșterea vânzărilor online.

Dacă societatea realizează deja vânzări prin comerț electronic, care reprezintă 100% din totalul vânzărilor:
În acest caz, nu se poate îmbunătăți situația actuală și, prin urmare, criteriul DESI 11 nu poate fi atins prin proiect.

Îndeplinirea criteriului DESI va fi certificată, la finele implementării proiectului, printr-un audit IT întocmit de către o societate autorizată în domeniu, așadar asigurați-vă că documentați temeinic, încă din etapa de elaborare a proiectului, situația inițială, astfel încât aceasta să fie demonstrată în mod facil la finele implementării.

Criteriul DESI 12 - utilizează două sau mai multe rețele sociale

Acest criteriu indică gradul în care întreprinderea este activă în mediul online, în special în contextul rețelelor sociale. Întreprinderile care utilizează cel puțin două rețele sociale îndeplinesc acest criteriu.

Analiză inițială: În primul rând, este esențial să determinați dacă societatea dvs. este deja prezentă pe rețelele sociale și pe câte dintre acestea.

Dacă societatea este prezentă pe o singură rețea socială sau nu este prezentă deloc pe rețele sociale:
În acest caz, poate fi atins criteriul DESI 12 (2 profile) sau criteriul DESI 6 (1 profil) în funcție de numărul de profile pe rețele sociale create, ca parte a implementării proiectului.

Dacă societatea este deja prezentă pe două sau mai multe rețele sociale:
În această situație, criteriul DESI 12 este deja îndeplinit, dar poate fi îmbunătățit prin proiect. Îmbunătățirea prezenței pe rețelele sociale poate implica crearea de profiluri suplimentare pe alte rețele sociale, instruirea angajaților pentru gestionarea activităților pe rețelele sociale, achiziția de instrumente de gestionare a rețelelor sociale sau implementarea unor modificări organizaționale care să faciliteze utilizarea rețelelor sociale.

Îndeplinirea criteriului DESI va fi certificată, la finele implementării proiectului, printr-un audit IT întocmit de către o societate autorizată în domeniu, așadar asigurați-vă că documentați temeinic, încă din etapa de elaborare a proiectului, situația inițială, astfel încât aceasta să fie demonstrată în mod facil la finele implementării.

Ți-a plăcut articolul? Distribuie-l pe social media!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Articole similare...

Cauți un consultant?

Completează formularul de mai jos pentru a beneficia de o ședință de consultanță gratuită

Cauți consultanță fonduri europene?

Află ce oportunități de finanțare sunt disponibile