Femeia antreprenor 2022

Apelează la consultanți cu 12+ ani experiență în scrierea și implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene și guvernamentale.

INTERVAL DE INSCRIERE – DEPUNERILE S-AU FINALIZAT. NU ESTE PRECONIZATĂ O RELANSARE A APELULUI DE PROIECTE.

Abonează-te la newsletter

Ne pare rău, de această dată ai ratat ocazia de a te înscrie, însă asigură-te că nu vei pierde și finanțările ce urmează să apară. Te ținem la curent, în mod gratuit asupra tuturor oportunităților de finanțare.

Abonează-te la newsletter

Ne pare rău, de această dată ai ratat ocazia de a te înscrie, însă asigură-te că nu vei pierde și finanțările ce urmează să apară. Te ținem la curent, în mod gratuit asupra tuturor oportunităților de finanțare.

Care e valoarea ajutorului nerambursabil acordat prin Programul Femeia antreprenor 2022?

Pentru beneficiarii ce urmăresc crearea a unui singur loc de muncă

0
lei nerambursabili, cu o contribuție proprie de 5-15%

Pentru beneficiarii ce urmăresc crearea a două noi locuri de muncă

0
lei nerambursabili, cu o contribuție proprie de 5-15%

Cine poate beneficia de finantare prin programul Femeia antreprenor 2022?

 • Societățile în care cel puţin unul dintre asociaţi este femeie ce deține cel puţin 50% din părţile sociale
 • Societatea nu trebuie să înregistreze datorii către bugetul general la data verificării administrative și de eligibilitate. Societățile ce au datorii eșalonate nu sunt eligibile;
 • Societatea nu se află într-una din situațiile de excludere (dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii);
 • crează cel puțin 1 loc de muncă (2 pentru punctaj) pentru absolvenți după anul 2019/șomeri/persoane defavorizate;
 • Societatea își desfășoară activitatea într-unul din domeniile de activitate eligibile – vezi lista aici;
 • Nu pot beneficia de finanțare aplicanții ce dețin părți sociale în alte societăți beneficiare de ajutor nerambursabil prin Start UP Nation (inclusiv ediția 2022), Măsura 2 (capital de lucru) sau HoReCa;

Suplimentar, pentru a obține un punctaj competitiv conform grilei de evaluare disponibilă aici, aplicantul trebuie să îndeplinească o serie de condiții:

 • Contribuie la buna implementare a proiectului cu un aport propriu de minim 15% din valoarea eligibilă a proiectului;
 • Urmărește achiziția de echipamente tehnologice în valoare de minim 60% din valoarea eligibilă a proiectului (procentul include și mașinile electrice);
 • În cadrul proiectului prevede cel puțin o componentă de dezvoltare durabilă (energie regenerabilă);
 • Cel puțin unui dintre asociați/acționari a absolvit/se angajează că va absolvi un curs de educație antreprenorială;
 • Cel puțin unui dintre asociați/acționari a absolvit/se angajează că va absolvi un curs de competențe digitale;
 • Asociații/acționarii societății nu au mai avut calitatea de asociat/acționar în cadrul altei societăți decât cea aplicantă;

 

 

Criterii

Punctaj

Domeniul de activitate

A

 

1

Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 1% conform situației ONRC5

20

2

Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală  ≥ 0,1% < 1% conform situației ONRC5

15

3

Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală < 0,1 conform situației ONRC1 precum  și activități de Servicii și Comerț5

10

Valoarea aportului propriu

 

B

 

1

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului

20

2

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 10% din valoarea eligibilă a proiectului

15

3

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 5% din valoarea eligibilă a proiectului

10

Criterii aferente investiției

C

 

1

Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;

20

2

Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;

15

3

Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;

10

Criterii aferente componentei de dezvoltare durabilă1

D

1

Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă1

10

2

Proiectul NU prezintă o componentă de dezvoltare durabilă

0

Criterii aferente cursurilor de pregătire antreprenorială2

E

1

Cel puțin unul dintre asociații/acționarii sau administratorul societății face dovada faptului că a urmat o formă de pregătire antreprenorială, sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului.

5

2

asociații/acționarii societății NU au urmat o formă de pregătire antreprenorială, și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului.

 

0

 

Criterii aferente cursurilor de competențe digitale3

F

1

Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale până la momentul decontului.

5

 

2

Asociații/acționarii societății NU au urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale până la momentul decontului.

0

Criterii aferente inserției pe piața muncii a unor categorii de personal

G

1

Declară pe propria răspundere, sub sancțiunea neacordării AFN, că prezintă dovada până la momentul decontului a creării unui loc de muncă din cel/cele create prin intermediul programului, din categoria șomerilor, absolvenților începând cu anul 2019, persoanelor defavorizate sau persoanelor cu dizabilități.

10

 

2

NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada până la momentul decontului a creării unui loc de muncă din cel/cele create prin intermediul programului, din categoria șomerilor, absolvenților începând cu anul 2019, persoanelor defavorizate sau persoanelor cu dizabilități.

0

Criterii aferente componentei de inovare a proiectului4

H

1

Declară pe propria răspundere, sub sancțiunea neacordării AFN, că prezintă dovada până la momentul decontului a înregistrării la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărcin a unui drept de proprietate industrială.

10

 

2

NU declară pe propria răspundere, sub sancțiunea neacordării AFN, că prezintă dovada până la momentul decontului a înregistrării la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a unui drept de proprietate industrială.

0

 • 0812 Extractia pietrisului si nisipului extractia argilei si caolinulu
 • 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
 • 1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
 • 1071 Fabricarea painii fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
 • 1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)
 • 1610 Taierea si rindeluirea lemnului
 • 1721 Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton
 • 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.
 • 2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
 • 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
 • 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
 • 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
 • 2363 Fabricarea betonului
 • 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
 • 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica metalurgia pulberilor
 • 2562 Operatiuni de mecanica generala
 • 2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
 • 3109 Fabricarea de mobila n.c.a.
 • 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
 • 6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda (software orientat client)
 • 6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
 • 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
 • 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
 • 7111 Activitati de arhitectura
 • 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
 • 7311 Activitati ale agentiilor de publicitate
 • 8622 Activitati de asistenta medicala specializata
 • 8623 Activitati de asistenta stomatologica
 • 8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana

Ce tipuri de cheltuieli sunt eligibile prin programul femeia antreprenor 2022?

Echipamente tehnologice

Active corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004. În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie, precum și autoturismele 100% electrice

Spații

Spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă atât la momentul achiziției cât și pe toată durata de implementare a programului.

Mijloace de transport

Autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială maxim 50.000 lei și maxim 1 autoturism per beneficiar

Cheltuieli operaționale

Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii în valoare fixă, acordată ca sumă forfetară de 30.000 lei pentru aplicanții ce crează 1 loc de muncă sau 60.000 pentru cei ce crează 2 locuri de muncă.

Pachet digital (voucher de digitalizare)

minim 25.000 lei - poate să conțină: site sau magazin online, domeniu web, promovare online, software, echipamente IT, telefoane smart și semnatură electronică.

Cursuri antreprenoriat

desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ acționarul / angajații societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maxim 5.000 lei/persoană

Mobilier

aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale

Active necorporale

referitoare la brevete de invenție, francize , etichetare ecologică

Consultanță

pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 10.000 lei.

Credit punte

Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului

Nu ți se potrivește finanțarea prin femeia antreprenor? Află ce alte oportunități de finanțare sunt disponibile

De ce sa lucrezi cu noi pentru a obține finanțarea în cadrul programului femeia antreprenor 2022?

Avem 200 + proiecte aprobate

Din fonduri structurale europene, guvernamentale, în cei 12+ ani de activitate.

Nu te lăsăm la greu!

Asigurăm servicii integrate de consultanță, de la evaluarea eligibilității, la finalizarea perioadei de monitorizare.

Garantia banilor inapoi!

În situația în care proiectul tău este respins din cauza faptului ca nu a fost întocmit în mod corect, iti returnam avansul platit.

Îți oferim un preț corect

Plătești un preț corect pentru serviciile de consultanță pe care le asigurăm, iar diferența o poți folosi pentru a-ți crește afacerea.

Serviciile pe care ți le oferim pentru a aplica la femeia antreprenor 2022

Gratuit – Evaluarea eligibilității

Beneficiezi de o primă analiză a eligibilității ideii de afaceri și a persoanei juridice pentru programul Femeia antreprenor în mod gratuit.

Elaborarea documentației

Elaborăm pentru tine întreaga doucmentație necesară pentru a aplica în cadrul programului și o înscriem în aplicația informatică.

Implementare

Etapa de implementare a proiectului începe odată cu semnarea Contractului de finanțare și urmărește efectuarea tuturor cheltuielilor pentru care ai primit aprobare.

Monitorizare

Rapoartele de monitorizare se depun timp de 3 ani, incepand cu anul fiscal următor finalizării implementării. În acest timp finanțatorul urmărește măsura în care indicatorii de proiect au fost îndepliniți.