Granturi pentru sectorul agroalimentar

Apelează la consultanți cu 13+ ani experiență în fonduri europene și guvernamentale și 200+ proiecte în portofoliu pentru a accesa fonduri europene microîntreprinderi sud est.

IMM-urile, PFA, II si Cooperativele agricole ce desfășoară activitate economică pot obține granturi cuprinse între 5.000 – 120.000 EURO nerambursabili conform unui OUG publicat în luna mai. Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte vor fi selectate la finanțare pe baza principiului primul venit-primul servit.

ÎNSCRIERILE S-A DESFĂȘURAT ÎN INTERVALUL 26-27.05.2022. NU SE ESTIMEAZĂ LANSAREA UNEI NOI SESIUNI.

Abonează-te la newsletter

Ne pare rău, de această dată ai ratat ocazia de a te înscrie, însă asigură-te că nu vei pierde și finanțările ce urmează să apară. Te ținem la curent, în mod gratuit asupra tuturor oportunităților de finanțare.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Ne pare rău, înscrierile pentru granturile pentru sectorul agroalimentar s-au finalizat, iar finanțarea nu se va mai relansa. De această dată ai ratat ocazia de a te înscrie, însă asigură-te că nu vei pierde și finanțările ce urmează să apară. Te ținem la curent, în mod gratuit asupra tuturor oportunităților de finanțare.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Cine poate beneficia de granturi pentru sectorul agroalimentar?

Microgranturile pentru sectorul agroalimentar se acordă organizațiilor ce îndeplinesc următoarele condiții de eligibilitate:

 • Forme de organizare eligibile: întreprinderi mici și mijlocii (IMM), persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (ÎI) societatea cooperativă agricolă, cooperativa agricolă, grup și organizații de producători, întreprinderi familiale (ÎF)
 • întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019
 • Aplicanții trebuie să fi desfășurat o activitate eligibilă – lista poate fi descărcată de aici
 •  PFA-urile pot să fi fost înființate cel mai târziu la data de 1 februarie 2020;
 •  au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor înființați în anul 2019, pentru care plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro;
 • își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.
 • Beneficiarul este obligat să depună un raport de progres ce va cuprinde dovada efectuării tuturor cheltuielilor în termen de maxim 90 de zile de la data primirii ajutorului nerambursabil, sub sancțiunea recuperării ajutorului nerambursabil.
 

Granturile pentru capital de lucru pentru sectorul agroalimentar se acordă organizațiilor ce îndeplinesc următoarele condiții de eligibilitate:

 • Forme de organizare eligibile: IMM-uri, societăți agricole, cooperative agricole, grupuri de producători și organizații de producători din domeniile de activitate agricultură, piscicultură si acvacultură, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia;
 • Își desfășoară activitatea într-unul dintre domeniile agricultură, piscicultură și acvacultură, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia – lista completă se poate descărca de aici;
 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă respectiv din activitatea de exploatare, în unul din ultimele trei exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;
 • dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minimum 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
 • mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri; 
 • Codul CAEN REV 2 pentru care se solicita ajutor de stat era autorizat potrivit prevederilor legale in vigoare la data de 31 decembrie 2019;
 • nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019 (exceptând agricultura, piscicultura, acvacultura);
 • Nu depășesc plafoanele ajutoarelor temporare COVID (345.000 EURO pentru pescuit și acvacultură, 290.000 EURO pentru producție agricolă primară, 2.300.000 EURO pentru alte domenii de activitate;
 •  Beneficiarul este obligat să depună un raport de progres ce va cuprinde dovada efectuării tuturor cheltuielilor în termen de maxim 180 de zile de la data primirii ajutorului nerambursabil, sub sancțiunea recuperării ajutorului nerambursabil.

Care e valoarea ajutorului nerambursabil acordat prin granturi pentru sectorul alimentar?

Microgranturi (buget 50 mil EURO):

Pentru organizațiile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 de minim 5.000 EURO, valoarea micrograntului este de 5.000 euro;

Granturi pentru capital de lucru (buget 250 mil EURO):

 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 33.500 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro;
 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.500 euro, valoarea grantului poate fi de până la 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma 120.000 euro.
 • Valoarea granturilor pentru capital de lucru nu include cofinanțarea beneficiarilor de ajutor de stat la constituirea capitalului de lucru, în procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat;

Ce cheltuieli sunt eligibile prin granturi pentru sectorul agroalimentar?

 • cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 • datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
 • cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
 • cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
 • cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
 • cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;
 • cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.
 
Sunt eligibile pentru plată doar facturile emise după data de 1 februarie 2020, iar TVA-ul este eligibil pentru societățile ce nu sunt înregistrate în scopuri de TVA.

Oportunități de finanțare disponibile

De ce să ne alegi?

Serviciile pe care le oferim - consultanță fonduri nerambursabile

Suntem o societate de consultanță cu 13+ ani experiență în finanțări nerambursabile și își punem la dispoziție întreaga expertiză pentru a câștiga proiecte. 

GRATUIT - Evaluarea eligibilității

Beneficiezi în mod gratuit de o primă analiză a eligibilității societății și a condițiilor tehnice pentru a aplica

Servicii integrate de consultanță și asistență tehnică

Asigurăm servicii integrate de consultanță pentru a finanțarea, de la analiza eligibilității, la întocmirea documentației tehnice și implementare.

Implementare

Etapa de implementare a proiectului începe odată cu semnarea Contractului de finanțare și urmărește efectuarea tuturor cheltuielilor pentru care ai primit aprobare.

Printre clienții noștri mulțumiți se numără