HG 807/2014

Înscrierile pentru această finanțare s-au încheiat. Nu se estimează lansarea unei noi sesiuni. Nu vă faceți griji, aveți posibilitatea să vă abonați la newsletter-ul nostru pentru a fi la curent cu oportunitățile viitoare de finanțare și alte evenimente similare. Astfel, veți putea profita de oportunitățile care vor apărea în viitor și nu veți rata nicio ocazie de finanțare.

Apelează la consultanți cu 12+ ani experiență în fonduri europene și guvernamentale și 200+ proiecte în portofoliu.

Atât IMM-urile cât și întreprinderile mari ce vor să demareze o investiție inițială de minim 1 mil EURO, cu impact major în economie, pot aplica la schema de ajutor de stat instituită de către Ministerul Finanțelor Publice. 

Finanțarea nerambursabilă este variabilă în funcție de regiunea de dezvoltare unde se urmărește realizarea investiției. Sunt eligibile atât companiile nou înființate, cu un capital social de minim 100.000 lei, cât și IMM-urile și companiile mari.

INTERVAL DE ÎNSCRIERE –ÎNSCRIERILE PENTRU HG 807 S-AU ÎNCHEIAT. NU ESTE ESTIMATĂ O RELANSARE.

Abonează-te la newsletter

Cine poate beneficia de finanțare prin HG 807/2014?

Pot beneficia de finanțare prin HG 807/2014 societățile ce se încadrează în categoria IMM (sub 249 de angajați), precum și întreprinderile mari ce doresc să demareze o investiție inițială și îndeplinesc următoarele condiții de eligibilitate:

  • sunt înregistrate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • realizează o investiție inițială în România, în unul din domeniile de activitate eligibile;
  • nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”;
  • nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii;
  • nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de investiţii;
  • au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din ultimele trei exerciții financiare încheiate;
  • au capitaluri proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat;
  • au capital social subscris vărsat în valoare de minimum 100.000 lei – pentru întreprinderile nou înființate;
  •  nu aparţin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii doi ani anterior înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanţare;
  • Se angajează să plătească sub forma taxelor și impozitelor valoarea grantului primit de la stat în termen de 5 ani

Care e intensitatea ajutorului nerambursabil ce poate fi obținut prin HG 807/2014?

[display-map id=’70893′]

Ce tipuri de cheltuieli sunt eligibile în cadrul HG 807/2014?

De ce sa lucrezi cu noi pentru a obține finanțarea prin HG 807/2014?

Avem 200 + proiecte aprobate

Din fonduri structurale europene, guvernamentale, în cei 12+ ani de activitate.

Nu te lăsăm la greu! Îți stăm alături de la idee la succes!

Asigurăm servicii integrate de consultanță pentru HG 807, de la evaluarea eligibilității, la finalizarea perioadei de monitorizare.

Serviciile noastre

Gratuit – Evaluarea eligibilității

Beneficiezi de o primă analiză a eligibilității ideii de afaceri și a persoanei juridice prin HG 807/2014 în mod gratuit.

Elaborarea documentației necesară pentru a aplica

Elaborăm pentru tine planul de afaceri, cererea de finanțare, analiza impactului asupra mediului și/sau orice alte documente sunt necesare pentru a aplica.

Implementare

Etapa de implementare a proiectului începe odată cu semnarea Contractului de finanțare și urmărește efectuarea tuturor cheltuielilor pentru care ai primit aprobare.

Monitorizare

Rapoartele de monitorizare se depun timp de 5 ani, incepand cu anul fiscal următor finalizării implementării. În acest timp finanțatorul urmărește măsura în care indicatorii de proiect au fost îndepliniți.

Abonează-te la newsletter