PNDR 6.4

Apelează la consultanți cu 12+ ani experiență în fonduri europene și guvernamentale și 200+ proiecte în portofoliu.

 
Conform regulamentului privind tranziția pentru perioada 2021-2022, ce are drept scop continuarea sprijinului acordat prin PNDR, submăsura 6.4 a PNDR va beneficia de o alocare financiară de 100 mil EURO în anul 2021. SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.

ÎNSCRIERILE PENTRU PNDR 6.4 S-AU FINALIZAT ÎN 2021. NU ESTE ESTIMATĂ O RELANSARE A APELULUI DE PROIECTE MAI DEVREME DE ANUL 2023.

Abonează-te la newsletter

Ne pare rău, de această dată ai ratat ocazia de a te înscrie, însă asigură-te că nu vei pierde și finanțările ce urmează să apară. Te ținem la curent, în mod gratuit asupra tuturor oportunităților de finanțare.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Abonează-te la newsletter

Ne pare rău, înscrierile pentru PNDR 6.4 s-au finalizat în 2021, iar finanțarea nu se va mai relansa mai devreme de anul 2023. De această dată ai ratat ocazia de a te înscrie, însă asigură-te că nu vei pierde și finanțările ce urmează să apară. Te ținem la curent, în mod gratuit asupra tuturor oportunităților de finanțare.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Cine poate beneficia de finantare prin PNDR 6.4?

 • Micro‐întreprinderi şi întreprinderi non‐agricole mici existente şi nou‐înfiinţate (start‐up) din spaţiul rural
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi non‐agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

Care e valoarea ajutorului nerambursabil în cadrul PNDR 6.4?

Ajutorul nerambursabil va fi în valoare de pana la 200.000 EURO si nu va depasi:

 • 70% din valoarea eligibila a proiectului.
 • 90% pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie

Ce tipuri de investiții se finanțează in cadrul PNDR 6.4?

 • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hărtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 • Activități turistice: modernizarea/ extinderea/ dotarea agropensiunilor, înființarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punctul gastronomic local;
 • Furnizarea de servicii sociale, inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare);
 • Furnizarea de servicii pentru populație, de ex: reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.;
 • Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.

Ce tipuri de cheltuieli sunt eligibile in cadrul PNDR 6.4?

 • construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
 • achiziţionarea  şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii  şi echipamente noi
 • investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.
 • Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate. Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport:
  • Ambulanța umana;
  • Autospeciala pentru salubrizare;
  • Masina specializata pentru intervenții, prevazuta cu nacelă pentru execuția de lucrări la înalțime;
  • Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu ‐ exclus cap tractor și remorca autocisterna sau una din ele separat)
  • Mașina de măturat carosabilul;
  • Auto betonieră;
  • Autovidanjă;
  • Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat).
  • Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).

Calculator punctaj PNDR 6.4*

[qsm quiz=3]

* calculatorul de punctaj vă poate ajuta să vă calculați punctajul maxim pentru care puteți aplica, însă nu înlocuiește analiza de eligibilitate efectuată de către un consultant. Pentru detalii complete despre criteriile de eligibilitate, luați legătura cu un consultant.

Finanțări disponibile

De ce să ne alegi?

Serviciile pe care le oferim - consultanță fonduri nerambursabile

Suntem o societate de consultanță cu 13+ ani experiență în finanțări nerambursabile și își punem la dispoziție întreaga expertiză pentru a câștiga proiecte. 

GRATUIT - Evaluarea eligibilității

Beneficiezi în mod gratuit de o primă analiză a eligibilității societății și a condițiilor tehnice pentru a aplica

Servicii integrate de consultanță și asistență tehnică

Asigurăm servicii integrate de consultanță pentru a finanțarea, de la analiza eligibilității, la întocmirea documentației tehnice și implementare.

Implementare

Etapa de implementare a proiectului începe odată cu semnarea Contractului de finanțare și urmărește efectuarea tuturor cheltuielilor pentru care ai primit aprobare.

Printre clienții noștri mulțumiți se numără