Client:

Titlu proiect: Măsuri de eficiență energetică în cadrul SANTOS DNL STUDIO SRL

Finanțare:

POIM 11.1 – Eficiență energetică

Valoare proiect:

1.261.449,16 RON

Domeniu de activitate:

Studio bronzare

Despre finanțare:

Schema de ajutor de minimis POIM 11.1 a oferit beneficiarilor eligibili, atât IMM-uri cât și întreprinderi mari, posibilitatea de a accesa finanțare nerambursabilă pentru investiții în eficiența energetică, în mediul urban sau rural. Valoarea finanțării nerambursabile a variat între 50.000 și 200.000 euro, iar bugetul total alocat a fost de 100 milioane de euro, fiind destinate finanțării a până la 500 de proiecte la valoare maximă. Termenul limită pentru implementare a fost 31 decembrie 2023.

Beneficiarii eligibili nu au avut nevoie de contribuție proprie la cheltuielile eligibile pentru a accesa această schemă de ajutor de minimis. Intervalul de înscriere a fost cuprins între 13 octombrie și 24 noiembrie 2022, iar criteriile de selecție au fost stabilite conform grilei de evaluare.

Schema de ajutor de minimis din cadrul POIM 11.1 a finanțat investiții în eficiența energetică a clădirilor utilizate în scopuri de producție sau prestare de servicii, cu excepția lucrărilor de reabilitare termică. Cheltuielile eligibile includ intervenții pentru înlocuirea de echipamente energofage cu alternative mai eficiente din punct de vedere energetic, achiziționarea și instalarea de sisteme de monitorizare a consumurilor de energie, realizarea și modernizarea de unități și capacități de cogenerare noi sau existente, precum și modificări ale sistemelor tehnice ale clădirilor în vederea pregătirii acestora pentru soluții inteligente.

De asemenea, cheltuielile eligibile au inclus și înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent sau incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, precum și alte activități care au condus la îndeplinirea obiectivelor programului, cum ar fi instalarea de sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald, înlocuirea, repararea, modernizarea sau montarea lifturilor, înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de reparații la fațade și echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice. Toate aceste intervenții și investiții au fost condiționate de demonstrarea economiei de energie față de situația inițială și au fost evaluate conform criteriilor de selecție stabilite în grila de evaluare a schemei de ajutor de minimis POIM 11.1.

Alte proiecte din portofoliu:

Ești interesat să aplici pentru fonduri europene nerambursabile?

Află ce alte oportunități de finanțare sunt disponibile: