Client:

Titlu proiect: Refacerea capacității de reziliență a QUATTRO CONSULT SRL prin investitii in retehnologizare

Finanțare:

POC 411 bis

Valoare proiect:

3.673.210,4 RON

Domeniu de activitate:

Construcții

Despre finanțare:

POC 411 bis este un apel de finanțare lansat de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Acesta se adresează microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, care au fost afectate de criza generată de pandemia COVID-19 și doresc să își refacă capacitățile de reziliență prin investiții în retehnologizare.

Bugetul total alocat pentru această inițiativă este de 290.000.000 euro, din care 150.000.000 euro sunt asigurați din fondurile FEDR-REACT EU, iar 29.070.298 euro reprezintă cofinanțarea de la bugetul de stat. 

Granturile pentru investiții destinate retehnologizării se acordă sub forma de ajutor de stat regional. Valoarea granturilor este cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro, fiind limitată la maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar 2021. Beneficiarii trebuie să asigure o cofinanțare proprie în procent de 30% – 60% pentru întreprinderile mijlocii, respectiv 25% – 50% pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici, în funcție de regiuni.

Scopul acestui apel este de a sprijini micile și mijlociile întreprinderi să-și modernizeze tehnologia și să-și crească competitivitatea, pentru a face față provocărilor generate de pandemia COVID-19. Prin investiții în retehnologizare, acestea pot îmbunătăți procesele de producție, calitatea produselor și serviciilor oferite și pot reduce costurile de producție, permițându-le să-și consolideze poziția pe piață și să crească în continuare.

Alte proiecte din portofoliu:

Ești interesat să aplici pentru fonduri europene nerambursabile?

Află ce alte oportunități de finanțare sunt disponibile: