Scrierea și implementarea proiectului finanțat prin Programul Start-up Nation este un proces de durată, ce se întinde pe parcursul a aproximativ 18 luni și implică parcurgerea mai multor etape. În acest articol, o sa încercăm să vă explicăm care sunt aceste etape și ce urmează să se întâmple la fiecare pas.

 1. Scrierea proiectului

#0 – Ideea de afaceri
Probabil una dintre cele mai mari provocări pentru un antreprenor la început de drum este alegerea ideii de afaceri. Odată cu Programul Start-up Nation, drumul spre antreprenoriat a devenit mai facil întrucât investiția ta inițială se reduce cu până la 200.000 RON.
Cu toții avem idei de afaceri, cu un potențial nedeterminat, însă acestea nu îți garantează obligatoriu și succesul. Ideea de afaceri ar trebui sa pornească, în mod normal, de la existența unei oportunități pe piață. Fie că vorbim despre piața locală, națională sau internațională, este indicat ca orice business nou să pornească de la identificarea unei nișe, a unei necesități manifestate de către potențialii clienți. Nu toate ideile de afaceri sunt obligatoriu și oportunități. Citește toate recomandările pentru alegerea ideii de afaceri aici.
#1 – Înființarea societății
În situația în care nu ai în prezent o societate înființată după data de 30 ianuarie 2017, trebuie să parcurgi pașii de mai jos. Formele de organizare eligibile pentru a aplica la Programul Start-up nation sunt: SRL, SRL-D sau cooperație.
Pasi pentru inființarea unui SRL trebuie să:

 • Îți rezervi denumirea societății – Rezervarea denumirii poate fi realizată atât la sediul Oficiului Registrului Comerțului, cât și online, pe siteul www.portal.onrc.ro și este GRATUITĂ. Rezervarea denumirii firmei este valabilă pentru maxim 3 luni, iar după expirarea termenului poate fi reînoită.
 • Îți deschizi un cont de capital social. Capitalul social este de minim 200 lei și poate fi depus la orice bancă.
 • Îți pregătești și înregistrezi dosarul pentru înființarea firmei. Toate detaliile referitoare la documentele necesare pentru înființarea firmei se regăsesc gratuit pe siteul ONRC.

#2 – Elaborarea planului de afaceri
Pentru a obtine finanțarea, ideea ta trebuie transformată într-un plan de afaceri. De unul singur sau împreună cu un consultant, trebuie analizate în profunzime aspecte referitoare la piață, concurență, trebuie stabilit un flux de producție/prestare a serviciilor, identificați furnizori și trebuie estimat un cash-flow al afacerii.
Trebuie să acorzi o atenție deosebită bugetului proiectului întrucât este singurul document ce nu va putea fi modificat după semnarea acordului de finanțare. În acest sens, trebuie respectate atât denumirile, valorile unitare, totale, cu sau fără TVA, iar în situația în care nu vei găsi produsele pentru care soliciți finantare la aceleasi prețuri/prețuri mai mici, vei fi nevoit să suporți diferența. De asemenea, este recomandat să se respecte principiul neutralității tehnologice, iar în situația în care vrei să cumperi un laptop, sa îl treci sub aceasta denumire generică mai repede decât să fie menționat și brandul și modelul. O asemenea abordare îți oferă în etapa de implementare posibilitatea de a alege produse superioare din punct de vedere tehnic, de aceiași bani.
#3 – Înscrierea online a proiectului
Odată elaborat, proiectul poate fi înscris online pe siteul aippimm.ro, în cadrul secțiunii Start-up Nation, timp de 30 de zile din momentul lansării.
Pentru înscrierea online, este necesară crearea unui cont, iar adresa de e-mail folosită va fi principala metodă de comunicare pe întreg parcursul procesului de evaluare și, ulterior, de implementare. Tot pe acea adresă de e-mail vei primi scrisoarea de acceptare de principiu la finanțare, care atestă faptul că te numeri printre câștigătorii ediției. Dupa înscrierea proiectului vei primi o confirmare pe e-mail trimisă automat de către aplicația informatică a Ministerului.
Dacă alegeți să lucrăm împreună pentru elaborarea proiectului, ne vom ocupa noi de tot ceea ce ține de înscrierea online a proiectului.
#4 – Evaluarea
Proiectele înscrise vor primi un număr de identificare – în Registrul Unic Electronic (RUE) atribuit in funcție de grila de evaluare și elementele de departajare în caz de punctaj egal.
Planurile de afaceri vor fi evaluate din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii. Se va verifica prezenţa tuturor documentelor solicitate. Verificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de afaceri: completarea tuturor câmpurilor Planului de afaceri, codul CAEN eligibil, inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu fluxul activităţilor/subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării sau promovării activităţilor codului CAEN pentru care se solicită finanţare, concordanţa între codul CAEN pe care se accesează şi activităţile propuse în planul de afaceri.
#5 – Aprobarea proiectului
Oricând pe parcursul perioadei de evaluare a proiectelor, puteți primi prin e-mail “Scrisoarea de acceptare de principiu la finanțare”. Aceasta atestă aprobarea proiectului și, cu această ocazie o sa vă fie comunicată locația și momentul în care sunteți invitați pentru semnarea acordului de finanțare.
Pentru semnarea acordului de finantare veți avea nevoie să prezentați următoarele documente:

 • Certificat fiscal ANAF – are valabilitate 30 de zile de la eliberare
 • Certificat fiscal Taxe si Impozite Locale (Primărie) – are valabilitate 30 de zile de la eliberare
 • Certificat Constatator ONRC (nu se poate obtine online, este un model special pentru Start-Up Nation) are valabilitate 30 de zile de la eliberare
 • Anexa 3 la procedura (este una dintre declaratiile semnate la depunerea proiectului)
 • Document deschidere cont la una din băncile partenere

#6 – Obținerea creditului punte (după caz)
După semnarea acordului de finanțare poți să te prezinți la oricare dintre băncile partenere (în 2017 acestea au fost CEC, BCR si BT), pentru a solicita acordarea unui credit punte. Banii obtinuți prin credit vor putea fi folosiți pentru plata tuturor bunurilor/ serviciilor aprobate prin acordul de finantare.
Costurile aferente acordării creditului:

 • Comisioane bancare, dobândă și alte cheltuieli bancare: aprox 5.5%/an;
 • Comisionul de garantare FNGCIMM + FNC – 2.48% din valoarea împrumutată;
 • Comisionul de garantare FNGCIMM – 3.8%;

Toate comisioanele catre FNGCIMM trebuie platite (cel putin parțial) înainte de momentul semnării contractului de credit. Dobânda poate fi platită, în funcție de banca aleasă lunar sau la finalul perioadei de creditare;
Toate cheltuielile financiare asociate creditului punte sunt eligibile, însă o parte din ele trebuie achitate de tine, înainte de semnarea contractului de credit, urmând ca banii să fie recuperați prin rambursare.
#7 – Achiziții
Pentru toate achizițiile de bunuri/servicii prevăzute în planul de afaceri – echipamente tehnologice, echipamente IT şi software, autoturisme/ autoutilitare, instalatii/echipamente specifice economiei de energie, instalaţii de încălzire sau climatizare, mobilier, realizarea paginii web, cursuri antreprenoriat – trebuie întocmit, în mod obligatoriu, un dosar de achiziţie.
Nu se realizează dosare de achiziții pentru serviciile de consultanță, achiziția spațiului, salarii, utilități și chirii.
Dosarele trebuie să cuprindă
– minim trei cereri de ofertă și dovada transmiterii acestora (în funcție de modalitatea de transmitere, această dovadă poate fi: confirmarea de la poștă/curier – dacă ofertele sunt trimise astfel sau corespondența electronică – în cazul trimiterii ofertelor prin e-mail; începând cu anul 2018 coșurile de cumpărături online sunt considerate simultan dovadă a transmiterii și a primirii ofertelor);

 • ofertele primite;
 • proces verbal semnat de reprezentantul legal al societății prin care să fie justificată alegerea ofertei câștigătoare;
 • contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii;
 • declarație pe propria răspundere conform căreia nu există legături de rudenie până la gradul II inclusiv și afini până la gradul II inclusiv între structurile acționariatului beneficiarului și furnizorii acestuia sau
 • ofertantul câștigător nu deține pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante pentru același tip de achiziție;
 • dovada inovației pentru beneficiarii care au obținut punctaj pentru asta;

#8 – Livrarea echipamentelor
Livrarea echipamentelor trebuie să se desfașoare în conformitate cu termenele ofertate/stabilite de comun acord. Costurile aferente livrării nu sunt eligibile în cadrul proiectului, însă pot fi oferite cu titlul gratuit de către furnizori.
Trebuie să luați parte la recepția și punerea în funcțiune a echipamentelor, astfel încât să vă asigurați că ați primit toate produsele menționate în oferta primită de la furnizori, că acestea sunt noi și funcționează în parametrii corespunzători.
La livrarea echipamentelor trebuie intocmite:

 • Proces verbal de predare-primire;
 • Proces verbal de punere în funcțiune;
 • În plus, furnizorii trebuie să vă pună la dispoziție: certificatele de garanție ale produselor; declarații de conformitate, după caz.

După ce echipamentele ți-au fost livrate, acestea trebuie asigurate pentru toate riscurile, iar asigurarea trebuie cesionată pe întreaga perioadă de monitorizare (3 ani) în favoarea AIMMAIPE sau, după caz, până la rambursarea creditului punte în favoarea Băncii patenere. Această cheltuială este neeligibilă, însă este obligatorie!
#9 – Deconturi
În cadrul Programului Start-up Nation deconturile pot fi făcute în una din 2 modalități:
CEREREA DE RAMBURSARE DIN BANI PROPRII ȘI/SAU CREDIT
Mecanismul implică decontarea facturilor plătite de către beneficiar, din fonduri proprii sau credit punte. Plățile nu trebuie să fie în mod obligatoriu sincronizate. Cererea de rambursare poate fi depusă doar după primirea bunurilor/prestarea serviciilor și după plata integrală a acestora. Pot fi efectuate plăți parțiale și/sau avansuri, însă nu pot fi cerute spre decont decât în momentul achitării integrale, cu exceptia serviciilor de consultanță care pot fi plătite în tranșe.
Cererea de rambursare (formularul de decont) trebuie depusă în 2 exemplare, 1 original şi 1 copie certificată (cu mențiunea “conform cu originalul”).
CEREREA DE PLATĂ
Mecanismul implică decontarea facturilor cu termen de plată primite de către beneficiar pentru cheltuieli aprobate prin contract. Depunerea cererii de plată se poate realiza doar după livrarea și punerea în funcțiune a bunurilor achiziționate prin proiect.
În cadrul unui proiect pot fi depuse maxim 3 deconturi, iar tranșa 1 poate fi formată din:

 • cerere de plată;
 • cerere de rambursare;
 • cerere de plată cumulată cu o cerere de rambursare.

#10 – Vizita de verificare
Înainte de aprobarea decontului, reprezentanții băncii partenere la care ai decis să îți creezi contul pentru proiect vor efectua o vizită la fața locului pentru certificarea cheltuielilor.
Aceștia vor verifica existența echipamentelor pentru care soliciți rambursarea/plata și faptul că acestea sunt puse în funcțiune.
La finalizarea vizitei se va întocmi un proces verbal semnat de către tine și reprezentanții băncii.
Plata îți va fi aprobată doar după urcarea în aplicația online a procesului verbal și a pozelor făcute la fața locului.
#11 – Monitorizare
Etapa de monitorizare urmărește asigurarea respectării angajamentelor pe termen lung pentru o perioadă de 3 ani de la finalizarea implementării proiectului.
Formularul de raportare tehnică trebuie transmis după depunerea bilanțului contabil aferent anului anterior împreuna cu:

 • Dovada menținerii locurilor de muncă pentru o perioadă de 2 ani ulterior finalizării implementării proiectului;
 • Dovada reînnoirii poliței de asigurare a bunurilor, în situația în care aceasta prevede reînnoirea anuală;

Ți-a plăcut articolul? Distribuie-l pe social media!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Articole similare...

Cauți un consultant?

Completează formularul de mai jos pentru a beneficia de o ședință de consultanță gratuită

Cauți consultanță fonduri europene?

Află ce oportunități de finanțare sunt disponibile