Investiția în energia solară a cunoscut o creștere rapidă în ultimii ani, datorită avantajelor pe care le oferă în ceea ce privește eficiența energetică și protecția mediului. Un parc fotovoltaic poate fi o soluție excelentă pentru a profita de aceste beneficii, dar pentru a realiza un astfel de proiect, trebuie să parcurgi anumiți pași și să îndeplinești o serie de criterii. În acest articol, vom detalia procesul de montare a unui parc fotovoltaic gândit ca și o investiție comercială, de la alegerea terenului potrivit până la exploatarea sa comercială.

Dacă urmărești atragerea de surse de finanțare nerambursabile, poți accesa Fondul pentru Modernizare, care acordă ajutor nerambursabil de maxim 425.000 E/MW instalat pentru investiții comerciale, sau 750.000 E/MW pentru autoconsum.

1. Alegerea terenului potrivit și realizarea studiului pedologic

Alegerea terenului adecvat este esențială pentru succesul unui parc fotovoltaic. Câteva criterii importante trebuie să fie îndeplinite înainte de a te decide asupra unui teren:

 • Suprafața: Un parc fotovoltaic de 1 MW necesită o suprafață de aproximativ 1-1.2 hectare, în funcție de eficiența panourilor solare utilizate și de configurația optimă a sistemului. Este important să verifici dacă terenul ales are suficient spațiu pentru a instala panourile și pentru a permite accesul și întreținerea ulterioară a acestora.
 • Determinarea valorii agricole: Terenul, în special dacă se află în extravilan, nu trebuie să fie agricol productiv. Pentru a determina acest lucru, va trebui să efectuezi un studiu pedologic. Acesta va evalua nivelul de fertilitate al solului și va stabili dacă terenul se încadrează în clasele 3-5 de fertilitate, adică niveluri scăzute de fertilitate, ideale pentru construirea unui parc fotovoltaic. Studiul pedologic este realizat de un specialist și implică prelevarea de probe de sol, analiza acestora în laborator și interpretarea rezultatelor. Studiul nu este necesar în situația în care investiția este preconizată a se realiza pe un teren situat în intravilanul unei localități.
 • Accesul la rețeaua electrică: Terenul ales trebuie să aibă acces la rețeaua electrică, astfel încât energia generată să poată fi evacuată și vândută. Este important să discuți cu distribuitorul de energie din zonă și să te asiguri că rețeaua existentă poate suporta capacitatea adițională generată de parc. În caz contrar, s-ar putea să fie necesare investiții suplimentare în rețea pentru a permite conectarea parcului fotovoltaic.
 • Insolație și orientare: Terenul ales trebuie să beneficieze de un nivel adecvat de insolație și să permită orientarea corectă a panourilor solare. De obicei, panourile solare ar trebui să fie orientate spre sud și să fie înclinate la un unghi optim pentru a capta cât mai multă lumină solară pe parcursul zilei.
 • Topografia și condițiile de mediu: Terenul ales nu trebuie să prezinte obstacole naturale sau artificiale care ar putea să blocheze sau să reducă cantitatea de lumină solară care ajunge la panourile solare. De asemenea, terenul nu trebuie să fie supus unor condiții de mediu extreme, cum ar fi inundații sau eroziune, care ar putea afecta stabilitatea și funcționarea parcului fotovoltaic.
 • Reglementări locale și restricții: Asigură-te că terenul respectă toate reglementările locale și restricțiile legate de construcția și exploatarea parcurilor fotovoltaice.

2. Obținerea certificatului de urbanism

Certificatul de urbanism este un document esențial pentru a obține autorizația de construire și pentru a demara procesul de montare a unui parc fotovoltaic. Acest document furnizează informații detaliate despre reglementările și cerințele legale aplicabile terenului ales și te va ghida în obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare.

Certificatul de urbanism va lista toate avizele și acordurile necesare pentru a obține autorizația de construire. Acestea pot include avize de la autoritățile de mediu, de apă, de patrimoniu, de transport, de energie și de la alte instituții implicate. Fiecare aviz sau acord va necesita o cerere separată și, în unele cazuri, studii suplimentare sau documentație tehnică.

Parcurile fotovoltaice realizate de către prosumatori (cu o putere instalată de până în 400 kw) vor putea fi realizate pe terenuri agricole neproductive fără a fi necesară emiterea unei autorizații de construire. Avizul de mediu în schimb este obligatoriu în ambele situații, la fel și avizul tehnic de racordare.

3. Proiectarea parcului fotovoltaic

Proiectarea parcului fotovoltaic este o etapă esențială în procesul de montare a acestuia și implică planificarea detaliată a tuturor elementelor care contribuie la eficiența și funcționarea optimă a parcului. Iată câteva aspecte importante de luat în considerare în această fază:

 • Alegerea tipului și numărului de panouri solare: Există mai multe tipuri de panouri solare disponibile pe piață, fiecare cu avantaje și dezavantaje specifice. Trebuie să alegi tipul de panouri solare care se potrivește cel mai bine nevoilor și bugetului tău și să determini numărul necesar de panouri pentru a atinge capacitatea de 1 MW.
 • Configurația optimă a parcului fotovoltaic: Configurația optimă a parcului depinde de numeroși factori, cum ar fi orientarea și înclinarea panourilor solare, distanța dintre rânduri și dispunerea în raport cu obstacolele și umbrele existente. Un proiectant de parcuri fotovoltaice profesionist va putea să analizeze terenul și să propună o configurație care să maximizeze eficiența energetică și să minimizeze impactul asupra mediului înconjurător.
 • Alegerea echipamentelor suplimentare: Pe lângă panourile solare, vei avea nevoie și de alte echipamente, precum invertoare, sisteme de urmărire a soarelui, sisteme de montare și cabluri electrice. Alegerea echipamentelor potrivite și dimensionarea corectă a acestora sunt esențiale pentru a asigura funcționarea optimă a parcului fotovoltaic.
 • Determinarea locației și orientării adecvate a panourilor: Locația și orientarea panourilor solare sunt factori critici pentru a beneficia de cea mai mare cantitate de energie solară posibilă. În general, panourile solare ar trebui să fie orientate spre sud (în emisfera nordică) și să aibă o înclinare aproximativ egală cu latitudinea locației pentru a maximiza captarea soarelui.
 • Respectarea normelor și reglementărilor locale: Este important să te asiguri că proiectul tău respectă toate normele și reglementările locale în materie de construcții, mediu și siguranță. Aceasta poate include cerințe legate de distanțele față de alte construcții, protecția faunei sălbatice, gestionarea apelor pluviale și așa mai departe.

În baza estimărilor privind numărul panourilor, a invertoarelor, a energiei generate etc, poți solicita mai apoi Avizul tehnic de Racordare pentru sistemul fotovoltaic.

4. Elaborarea Studiului de soluție și obținerea Avizului tehnic de racordare

Înainte de a începe construcția parcului fotovoltaic, este esențial să te adresezi distribuitorului regional de energie electrică și să obții Avizul tehnic de racordare. Acest proces implică elaborarea unui Studiu de soluție și urmărirea unor pași importanți:

 • Contactarea distribuitorului de energie: Comunică cu distribuitorul de energie electrică din zona în care dorești să montezi parcul fotovoltaic și informează-l despre proiectul tău. Distribuitorul te va ghida în legătură cu cerințele și documentația necesară pentru racordarea la rețeaua electrică.
 • Elaborarea Studiului de soluție: Studiul de soluție este un document tehnic care descrie soluția propusă pentru racordarea parcului fotovoltaic la rețeaua electrică. Acesta trebuie să includă detalii despre capacitatea de producție a energiei electrice, echipamentele și componentele necesare pentru racordare, precum și o analiză a impactului parcului fotovoltaic asupra rețelei existente. Studiul de soluție poate fi realizat de un consultant sau de o echipă de ingineri specializați în domeniul energiei regenerabile.
 • Evaluarea capacității rețelei electrice: Distribuitorul de energie va evalua capacitatea rețelei electrice de a prelua energia produsă de parc și va determina dacă sunt necesare lucrări de întărire sau modificări ale infrastructurii. Aceste lucrări pot include extinderea rețelei, înlocuirea sau modernizarea echipamentelor și instalarea de dispozitive de protecție suplimentare.
 • Obținerea Avizului tehnic de racordare: După evaluarea Studiului de soluție și confirmarea că proiectul respectă cerințele tehnice și de siguranță impuse de distribuitor, vei primi Avizul tehnic de racordare. Acest document oficializează acordul distribuitorului pentru racordarea parcului fotovoltaic la rețea și stabilește condițiile și termenii în care aceasta se va realiza.

5. Obținerea avizelor și autorizațiilor cerute prin Certificatul de Urbanism

Pentru investiții desfășurate de către producătorii de energie ce urmăresc montarea unui parc fotovoltaic ce are o putere instalată mai mare de 400 kw, va fi necesară obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor solicitate prin Certificatul de urbanism și, ulterior, solicitarea autorizației de construire.

Toate proiectele vor necesita însă obținerea avizului de mediu – acest aviz este emis de Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) sau de agențiile județene pentru protecția mediului și atestă faptul că parcul fotovoltaic respectă normele de mediu aplicabile. Pentru a obține acest aviz, va trebui să întocmești un Raport de mediu sau, în cazul unor proiecte mai mari, un Studiu de impact asupra mediului (SIM).

Alte avize și autorizații specifice: În funcție de specificul proiectului și de reglementările locale, pot fi necesare și alte avize sau autorizații. Este important să consulți Certificatul de urbanism pentru a identifica toate documentele necesare și să te informezi despre procedurile de obținere a acestora.

Aceasta include cererea de finanțare, studiul de fezabilitate, analiza cost beneficiu și/sau alte documente solicitate de către Ministerul Energiei. De asemenea, există o serie de condiții de finanțare pe care orice aplicant trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerat eligibil. Toate datele despre acestea se pot regăsi aici.

După aprobarea cererii de finanțare, vei semna un contract de finanțare cu Ministerul Energiei. Acesta va stabili termenii și condițiile finanțării, precum și responsabilitățile părților implicate.

7. Construcția și punerea în funcțiune a parcului fotovoltaic

După obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare, poți începe construcția parcului fotovoltaic. Acest proces implică instalarea panourilor solare, a sistemelor de susținere și a echipamentelor electrice necesare pentru conectarea la rețea. De asemenea, este important să te asiguri că toate sistemele sunt instalate corect și în conformitate cu specificațiile tehnice furnizate de distribuitorul de energie. În această etapă trebuie implementate măsurile de întărire a rețelei impuse prin avizul tehnic de racordare.

8. Obținerea licenței de exploatare comercială din partea ANRE

După finalizarea construcției și conectarea parcului fotovoltaic la rețea, este necesar să obții o licență de exploatare comercială din partea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Licența de exploatare comercială reprezintă autorizația legală care îți permite să produci și să vinzi energia electrică generată de parc.

 • Pentru a obține licența de exploatare comercială, trebuie să urmezi pașii de mai jos:
 • Întocmirea dosarului de licență
 • Depunerea dosarului la ANRE
 • Evaluarea dosarului și emiterea licenței – ANRE va evalua dosarul și, dacă toate documentele sunt în regulă și proiectul respectă cerințele legale și tehnice, va emite licența de exploatare comercială. Acest proces poate dura de la câteva săptămâni până la câteva luni, în funcție de complexitatea proiectului și de volumul de solicitări înregistrate de ANRE.
 • Plata taxei de licență – Înainte de eliberarea licenței, va trebui să plătești o taxă de licență, stabilită în funcție de capacitatea instalată a parcului fotovoltaic și de durata de valabilitate a licenței.

Odată ce ai obținut licența de exploatare comercială, poți începe să produci și să vinzi energia electrică generată de parc fotovoltaic.

9. Monitorizarea și întreținerea parcului fotovoltaic

După punerea în funcțiune, este important să monitorizezi și să întreții în mod regulat parcul fotovoltaic pentru a asigura performanța optimă și pentru a preveni eventualele probleme. Acest lucru implică verificarea panourilor solare, a sistemelor de susținere și a echipamentelor electrice și efectuarea de reparații sau înlocuiri, dacă este necesar.

10. Concluzii

Montarea unui parc fotovoltaic de este un proces complex care implică parcurgerea mai multor etape și îndeplinirea unei serii de criterii. De la alegerea terenului potrivit, efectuarea studiului pedologic, obținerea avizului tehnic de racordare și a autorizațiilor necesare, până la construcția, conectarea la rețea și întreținerea parcului, fiecare pas trebuie realizat cu atenție și profesionalism pentru a asigura succesul proiectului. Investiția în energia solară aduce numeroase beneficii, atât din punct de vedere economic, cât și ecologic, și poate fi o soluție viabilă și sustenabilă pentru viitorul producției de energie. Prin urmare, este esențial să înțelegem și să respectăm procesul de montare a unui parc fotovoltaic pentru a ne asigura că aceste proiecte sunt realizate în mod eficient, sigur și responsabil.

Ți-a plăcut articolul? Distribuie-l pe social media!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Articole similare...

Cauți un consultant?

Completează formularul de mai jos pentru a beneficia de o ședință de consultanță gratuită

Cauți consultanță fonduri europene?

Află ce oportunități de finanțare sunt disponibile