Schemă de ajutor de stat din partea Ministerului finanțelor publice 2019 – Rezumat

Stimularea investiţiilor cu impact major în economie

 • Valoarea investiței : Trebuie să fie cuprinsă între 1 mil EURO și 37,5 mil EURO.
 • Contribuția proprie : Este variabilă, în funcție de regiunea în care va avea loc implementarea și pornește de la 50%.
 • Locața proiectului : Proiectul trebuie să fie implementat în România.
 • Cheltuieli eligibile : Investiții în construcția, modernizarea și dotarea unităților de producție și prestări servicii.
 • Perioada maximă de implementare a proiectelor : Nu este prevazută o perioada maximă de implementare a proiectelor, dar realizarea investiției trebuie să înceapă în maxim 4 luni de la semnarea acordului de finanțare.
 • Procesul de evaluare : Perioada in care pot fi inscrise proiectele urmează să fie anunțată. Toate proiectele înscrise, având peste 75p intră direct în etapa de precontractare, iar cele între 50-74p vor fi păstrate pe lista de rezervă.

Care este valoarea ajutorului nerambursabil?

Valoarea finanțării trebuie să fie cuprinsă între 1 mil EURO și 37,5 mil EURO.
Valoarea ajutorului nerambursabil se calculează în functie de zona de implementare a proiectului și de tipul ajutorului, astfel:

Categoria IMM/regiune de dezvoltareNord EstSud EstSud MunteniaSud Vest OlteniaVestNord VestCentruBucureștiIlfov
Intreprinderi mici, mijlocii și microîntreprideri50%50%50%50%35%50%50%10%35%
Intreprinderi mari50%50%50%50%35%50%50%10%35%

Microîntreprinderile – au mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
Întreprinderile mici – au între 10 și 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
Întreprinderile mijlocii – au între 50 și 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;
Întreprinderile mari  – au peste 249 de salariaţi.

Cine poate beneficia de finanțare?

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile și cooperaţiile, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

 • Societatea trebuie sa își desfășoare activitatea într-un domeniu de activitate eligibil, iar acesta trebuie să fie autorizat la ONRC în momentul înscrierii proiectului la locația de implementare, exceptând proiectele care urmăresc înființarea unui sediu secundar sau activarea într-un domeniu de activitate nou.
 • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin a 3 ani fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. SAUSolicitantul este o intreprindere nou inființată care are un capital social de minim 100.000 lei.
 • Societatea nu se află într-una din situațiile de excludere din procedură (se află în dificultate, inregistrează datorii, se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operaţională, insolvenţă, faliment, suspendare temporară a activităţii);

Cheltuieli eligibile

 • Echipamente : Achiziţionarea de instalaţii tehnice, maşini şi echipamente noi clasificate conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, cu valoarea minimă de intrare a mijloacelor fixe stabilită conform prevederilor legale în vigoare.
 • Active necorporale : Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare.
 • Economie de energie : Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.
 • Construcții : Lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI).

Domenii de activitate eligibile

 • Confecții textile, incălțăminte, marochinărie
 • Producție publicitară
 • Producție publicitară
 • Construcții
 • Confecții metalice, structuri, produse și componente
 • Fabricarea de produse pentru construcții (beton, ciment, prefabricate)
 • Industria lemnului, procesare de bază și fabricarea de mobilier
 • Hoteluri și alte facilități de cazare
 • Industria chimică
 • Posturi radio și TV
 • Prelucrarea pietrei
 • Programare și consultanță în IT, portaluri web etc
 • Fabricarea de echipamente electronice
 • Lucrări de construcții
 • Asistență medicală

Pentru informatii despre alte finantari, va invitam sa consultanti sectiunea stiri a siteului nostru.

Ți-a plăcut articolul? Distribuie-l pe social media!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Articole similare...

Cauți un consultant?

Completează formularul de mai jos pentru a beneficia de o ședință de consultanță gratuită

Cauți consultanță fonduri europene?

Află ce oportunități de finanțare sunt disponibile