Astazi, 02.11.2018, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat  a publicat spre consultare noul model de plan de afaceri propus pentru Start-up nation 2018. La începutul lunii martie, Ministerul anunțase intenția de a schimba modelul de plan de afaceri pentru ediția din 2018, în intenția de a simplifica procesul de aplicare și de a elimina proiecțiile financiare, care au dat bătăi de cap multor aplicanți ai ediției Start-up Nation 2017.

Astfel, pentru a putea aplica la Start-up nation 2018 un potențial beneficiar va trebui să prezinte conform noului model de plan de afaceri: datele generale ale companiei și reprezentanților legali, detalii cu privire la viziune și strategia de dezvoltare ale companiei, respectiv care este domeniul pentru care solicită finanțarea, locația previzionată de implementarea proiectului, esența afacerii, elementele relevante pentru succesul afacerii, activitățile necesare implementării proiectului, descrierea proiectului de investiții, a fluxului activității pentru care solicită finanțarea și principalele utilaje necesare și câteva informații esențiale cu privire la piața pe care o adresează și cum se situează produsul/serviciile societății față de concurență.

Față de planul de afaceri din 2017, există o serie de modificări/noutăți introduse prin acest nou model propus de Minister pentru ediția Start-up Nation 2018:

– introducerea obligativității includerii CNP-ului pentru asociați/acționari;

– includerea datelor despre administratorul/-ii societății: nume, prenume, CNP, domiciliu

– includerea datelor de contact ale societății care asigură consultanța pentru elaborarea proiectului și ale persoanei desemnate ca responsabilă de proiect din partea firmei de consultanță.

– descrierea procesului de recrutare/selecție și angajare a personalului necesar- inclusiv instruirea acestuia;

– descrierea modalității de aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea condițiilor tehnico-economice, sanitare cu precizarea surselor de finanțare pentru acestea;

– prezentarea altor activități necesare pentru implementarea proiectului, a calendarului de implementare și a costurilor pe care le implică;

– prezentara echipamentelor necesare fluxului tehnologic, care nu fac obiectul achiziției prin proiect dar sunt necesare pentru obținerea produsului/serviciului descris în planul de afaceri;

– bugetul proiectului va evidenția separat ca element de cost TVA-ul pentru fiecare achiziție dacă este eligibil și va menționa atât valoarea unitară, cât și totalul;

– capitolul cu 5.2.Piaţa şi promovarea noului produs/serviciu, include și estimarea prețurilor unitare, a cantităților anuale per fiecare tip de produs/serviciu prezentat și indicarea veniturilor totale anuale estimate a fi realizate din activitatea propusă.

– a fost simplificat capitolul cu descrierea pieței produsului, fiind solicitate mai puține informații decât în planul de afaceri pentru 2017;

– capitolul de Proiecții financiare a fost simplificat și redus la un minimum de informații care nu pot lipsi dintr-un plan de afaceri. Astfel, capitolul de proiecții financiare va include detalierea cheltuielilor directe și indirecte anuale ale activității ce se va desfășura în urma implementării proiectului și  veniturile anuale preconizate pentru fiecare produs/serviciu oferit cu prezentarea ponderii în vânzările totale.

O mențiune interesantă în acest model de plan de afaceri, relevantă în dezbaterea cu privire la criteriul Densitate IMM, este următoarea:

„Pentru obtinerea punctajului, atat sediul social cat si locatia implementarii trebuie sa se afle în tipul de localitate pentru care a optat. De asemenea,  până la finalizarea implementării proiectului, sediul social și locația implementării trebuie menținute în tipul de localități pentru care a obținut punctaj.”

Prin urmare se pare că pentru a obține punctajul maxim pentru criteriul Densitate IMM, antreprenorul va trebui să aibă și sediul social și locul de implementare într-un județ cu mai puțin de 4 IMM/100 de locuitori.

Ți-a plăcut articolul? Distribuie-l pe social media!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Articole similare...

Cauți un consultant?

Completează formularul de mai jos pentru a beneficia de o ședință de consultanță gratuită

Cauți consultanță fonduri europene?

Află ce oportunități de finanțare sunt disponibile