Fondul de modernizare oferă oportunități de finanțare pentru investiții comerciale în producția de energie din surse regenerabile. Printre acestea se numără parcurile fotovoltaice, care pot beneficia de finanțare nerambursabilă prin intermediul acestui fond.

Valoarea maximă a ajutorului nerambursabil nu poate depăși 425.000 E/MW instalat pentru energie solară, 650.000 E/MW instalat de energie eoliană, 1.805.000 E/MW instalat de energie hidro, 1.690.000 E/MW instalat de energie geotermală, 1.692.000 E/MW instalat de energie din biomasă sau biogaz.

Pot beneficia de aceste fonduri europene parcurile fotovoltaice ale societăților (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari, inclusiv întreprinderi nou înființate) care își desfășoară activitatea în sectorul producerii de energie electrică, care se încadrează într-una dintre categoriile: microîntreprindere / întreprindere mică /întreprindere mijlocie / întreprindere mare, inclusiv întreprinderi nou-înființate/regii autonome și care nu sunt considerate în dificultate. Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de management de proiect, capacitatea tehnică și financiară pentru susținerea implementării proiectului și să respecte criteriile de selecție.

Operarea unui parc de fotovoltaice poate aduce numeroase avantaje economice atât pentru investitori, cât și pentru comunitățile locale.

În primul rând, parcurile fotovoltaice oferă venituri pasive, permițând investitorilor să obțină venituri din operațiunea parcului fără a fi nevoie să consacre timp suplimentar întreținerii echipamentelor sau monitorizării producției.

În plus, cererea de energie regenerabilă este în creștere pe plan global, iar investițiile în acest domeniu pot oferi oportunități de afaceri în creștere pentru companii.

Un alt avantaj economic este stabilitatea. Soarele este o sursă de energie regenerabilă și inepuizabilă, astfel încât parcurile fotovoltaice pot produce energie pe termen lung. Cu toate acestea, producția de energie poate fluctua în funcție de condițiile meteorologice, cum ar fi norii sau precipitațiile, care pot afecta cantitatea de energie solară disponibilă, însă, ca și medie, rezultatele sunt relativ constante pe întreaga perioadă de operare.

În plus, contribuie la un mediu curat și susține tranziția către o economie verde, reducând emisiile de CO2 din atmosferă. Orice MW de energie produs folosind energie regenerabilă contribuie la reducerea emisiilor de CO2.


Ți-a plăcut articolul? Distribuie-l pe social media!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Articole similare...

Cauți un consultant?

Completează formularul de mai jos pentru a beneficia de o ședință de consultanță gratuită

Cauți consultanță fonduri europene?

Află ce oportunități de finanțare sunt disponibile