PNDR 6.2

APELEAZA LA CONSULTANTI CU EXPERIENTA DE 10 ANI IN SCRIEREA SI IMPLEMENTAREA DE PROIECTE FINANTATE DIN FONDURI EUROPENE SI GUVERNAMENTALE.

 

Conform regulamentului privind tranziția pentru perioada 2021-2022, ce are drept scop continuarea sprijinului acordat prin PNDR, submăsura 6.2 a PNDR va beneficia de o alocare financiară de 50 mil EURO în anul 2021. SCOPUL investițiilor în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale.

ÎNSCRIERILE PENTRU PNDR 6.2 S-AU FINALIZAT ÎN 2021. NU ESTE ESTIMATĂ O RELANSARE A APELULUI DE PROIECTE MAI DEVREME DE ANUL 2023.

Abonează-te la newsletter

Ne pare rău, de această dată ai ratat ocazia de a te înscrie, însă asigură-te că nu vei pierde și finanțările ce urmează să apară. Te ținem la curent, în mod gratuit asupra tuturor oportunităților de finanțare.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Abonează-te la newsletter

Ne pare rău, înscrierile pentru PNDR 6.2 s-au finalizat în 2021, iar finanțarea nu se va mai relansa mai devreme de anul 2023. De această dată ai ratat ocazia de a te înscrie, însă asigură-te că nu vei pierde și finanțările ce urmează să apară. Te ținem la curent, în mod gratuit asupra tuturor oportunităților de finanțare.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Cine poate beneficia de finantare prin PNDR 6.2?

 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare (inclusiv în anul 2021), sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfășurat activități pănâ în momentul depunerii acesteia (start-ups).
 • Fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități neagricole pentru prima dată în spațiul rural (autorizați cu statut minim de PFA);
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin.

Care e valoarea ajutorului nerambursabil în cadrul PNDR 6.2?

Ajutorul nerambursabil va fi în valoare de:

 • 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților de productie;
 • 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități;

Ajutorul nerambursabil va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel:

 • 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
 • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a Planului de Afaceri fără a depăsi 5 ani de la data semnării Deciziei de Finanțare.

Forme de organizare eligibile

 • Persoană fizică autorizată -înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprindere familială înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectiv – SNC – înfiinţată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în comandită simplă – SCS – înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA – înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată cu modificarile şi completările ulterioare;
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societate cu răspundere limitată – SRL înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societate comercială cu capital privat înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de activităţi neagricole;
 • Cooperativă agricolă de grad 1 înfiinţată în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Ce tipuri de investiții se finanțează in cadrul PNDR 6.2?

 • Investiții pentru producerea și comercializarea propriilor produse non-agricole, cum ar fi:
  • fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie,
  • articole de hârtie și carton;
  • fabricarea produselor chimice, farmaceutice;
  • activități de prelucrare a produselor lemnoase;
  • industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
  • fabricare produse electrice, electronice, inclusiv producție de combustibil din biomasă, (fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc
 • Investiții pentru activități meșteșugărești, cum ar fi:
  • Activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii)
 • Activități turistice
  • structuri de cazare de tip camping,
  • parcuri de rulote,
  • bungalow-uri,
  • servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local
 • Investiții pentru prestarea de servicii, cum ar fi:
  • medicale, sociale, sanitar-veterinare;
  • reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
  • consultanță, contabilitate, juridice, audit;
  • servicii în tehnologia informației și servicii informatice;
  • servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural

Ce tipuri de cheltuieli sunt eligibile in cadrul PNDR 6.2?

 1. Toate cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea intreprinderii si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de Afaceri aprobat, corespunzatoare activitatii codului CAEN din Cererea de Finantare, sunt eligibile, indiferent de natura acestora, cu exceptia achizitionarii de autovehicule pentru transportul rutier de marfuri.

Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate. Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport:

 • Ambulanța umana;
 • Ambulanța veterinară, mașina de transport funerar;
 • Autospeciala pentru salubrizare;
 • Masina specializata pentru intervenții, prevazuta cu nacelă pentru execuția de lucrări la înalțime;
 • Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu ‐ exclus cap tractor și remorca autocisterna sau una din ele separat)
 • Mașina de măturat carosabilul;
 • Auto betonieră;
 • Autovidanjă;
 • Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat).
 • Mijloc de transport de agrement (ATV, biciclete, trotinete, etc)
 • Achiziţia de ambarcaţiuni doar pentru proiecte prin care se finanţează codurile CAEN: 5520, 5530, 7721, 9312, 9329. Ambarcaţiunile de agrement vor avea lungimea corpului de maximum 12 m, vor efectua transportul unui număr de maxim 12 persoane şi vor respecta cerințele esenţiale de siguranţă pentru Categoria de proiectare D – Ape protejate. Tipuri de ambarcațiuni eligibile:
  • bărci cu rame, canotci, caiace, canoe, bărci cu vele
  • ambarcatiuni sportive de agrement cu mecanism de propulsare cu pedale (hidrobiciclete)
  • ambarcaţiuni de agrement autopropulsate tip bărca cu motor şi bărca cu vele şi motor destinate transportului turiştilor la şi de la locurile de pescuit, şi pe canalele de navigaţie şi lacurile interioare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 464 din 30 iunie 2017 privind ambarcaţiunile de agrement şi motovehiculele nautice.
Achiziţionarea de containere în scopul utilizării ca punct de lucru reprezintă o cheltuială eligibilă numai dacă prin Planul de afaceri se prevede amplasarea containerului pe o platformă betonată şi este racordat/ dispune de utilităţile necesare desfăşurarii activităţilor propuse prin proiect.

Calculator punctaj PNDR 6.2*

[qsm quiz=2]

* calculatorul de punctaj vă poate ajuta să vă calculați punctajul maxim pentru care puteți aplica, însă nu înlocuiește analiza de eligibilitate efectuată de către un consultant. Pentru detalii complete despre criteriile de eligibilitate, luați legătura cu un consultant.

Finanțări disponibile

De ce sa lucrezi cu noi pentru a obține finanțarea în cadrul PNDR 6.2?

Printre clienții noștri mulțumiți se numără

Serviciile noastre