Start UP Nation 2022

Apelează la consultanți cu 12+ ani experiență în scrierea și implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene și guvernamentale și 80+ proiecte finanțate în primele două ediții ale Start UP Nation.

Start UP Nation 2022 beneficiază de un buget de 500 mil lei și permite finanțarea a 2.500-5.000 de firme noi cu până la 200.000 lei nerambursabili. Programul, în forma actuală, încurajează firmele deținute de debutanți în afaceri ce își bazează afacerea pe un studiu/brevet, ce pot cofinanța cu până la 15% afacerea, ce urmăresc să investească preferabil întreaga finanțare în achiziția de echipamente și energie regenerabilă. Acționarii ce au absolvit sau intenționează să urmeze cursuri de educație digitală și educație antreprenorială sunt de asemenea punctați suplimentar.

Procedura de implementare pentru ediția din 2022 a fost publicată în consultare publică la data de 25.02.2022.

 

Solicită consultanță pentru Start UP Nation 2022

Care e valoarea ajutorului nerambursabil acordat prin Start UP Nation 2022?

Pentru beneficiarii ce urmăresc crearea a unui singur loc de muncă

0
lei nerambursabili, cu o contribuție proprie de 5-15%

Pentru beneficiarii ce urmăresc crearea a două noi locuri de muncă

0
lei nerambursabili, cu o contribuție proprie de 5-15%

Cine poate beneficia de finantare prin Start UP Nation 2022?

Pentru a aplica in cadrul programului Start up nation 2022, trebuie sa iti înființezi o societate cu răspundere limitata (inclusiv SRL-D), sau o cooperatie. Dacă ai în prezent o societate, poți aplica în situația în care aceasta este înființată cel mai târziu la data de 01.01.2020.

 • Societatea nu trebuie să înregistreze datorii către bugetul general la data verificării administrative și de eligibilitate. Societățile ce au datorii eșalonate nu sunt eligibile;
 • Societatea nu se află într-una din situațiile de excludere (dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii);
 • Societatea își desfășoară activitatea într-unul din domeniile de activitate eligibile – vezi lista aici;
 • Nu pot beneficia de finanțare aplicanții ce au primit ajutor nerambursabil în cadrul Măsurii 2 sau HoReCa;
 • Finanțarea prin Start UP Nation poate fi obținută de către acționariatul societății o singură dată, pentru o singură societate;

Suplimentar, pentru a obține un punctaj competitiv conform grilei de evaluare disponibilă aici, aplicantul trebuie să îndeplinească o serie de condiții:

 • Contribuie la buna implementare a proiectului cu un aport propriu de minim 15% din valoarea eligibilă a proiectului;
 • Urmărește achiziția de echipamente tehnologice în valoare de minim 60% din valoarea eligibilă a proiectului;
 •  În cadrul proiectului prevede cel puțin o componentă de dezvoltare durabilă (energie regenerabilă);
 • Cel puțin unui dintre asociați/acționari a absolvit/se angajează că va absolvi un curs de educație antreprenorială;
 • Cel puțin unui dintre asociați/acționari a absolvit/se angajează că va absolvi un curs de competențe digitale;
 • Asociații/acționarii societății nu au mai avut calitatea de asociat/acționar în cadrul altei societăți decât cea aplicantă;
 • Planul de afaceri este bazat / fundamentat pe o cercetare științifică sau pe un brevet de invenție/documentație depusă în vederea obținerii unui brevet de invenție, SAU produsele / serviciile întreprinderii sunt brevetate / în curs de brevetare sau reprezintă rezultatul unei cercetari știintifice.

Ce tipuri de cheltuieli sunt eligibile prin Start UP Nation 2022?

Echipamente tehnologice

Active corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004. În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie, precum și autoturismele 100% electrice

Spații

Spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă atât la momentul achiziției cât și pe toată durata de implementare a programului.

Mijloace de transport

Autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială

Cheltuieli operaționale

Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii în valoare fixă, acordată ca sumă forfetară de 5.000 lei pentru aplicanții ce crează 1 loc de muncă sau 10.000 pentru cei ce crează 2 locuri de muncă.

Pachet digital (voucher de digitalizare)

care să conțină minim site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnatură electronică. Opțional și suplimentar, pachetul digital poate conține și echipamente IT, licenţe necesare desfăşurării activităţii, telefoane smart, tablete.
Acesta reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul programului și este în valoare eligibilă de maxim 25000 lei.

Cursuri antreprenoriat

desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ acționarul / angajații societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maxim 1000 lei/persoană

Mobilier

aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale

Active necorporale

referitoare la brevete de invenție, francize , etichetare ecologică

Consulltanță

pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 10.000 lei.

Credit punte

Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului

Calculează-ți șansele de a obține finanțarea*

* calculatorul de punctaj vă poate ajuta să vă calculați punctajul maxim pentru care puteți aplica, însă nu înlocuiește analiza de eligibilitate efectuată de către un consultant. Pentru detalii complete despre criteriile de eligibilitate, dați click AICI

Nu ți se potrivește finanțarea prin Start UP Nation? Află ce alte oportunități de finanțare se vor lansa în 2022

De ce sa lucrezi cu noi pentru a obține finanțarea în cadrul programului Start UP Nation 2022

Avem 200 + proiecte aprobate

Din fonduri structurale europene, guvernamentale, în cei 10+ ani de activitate și peste 80 finanțate prin Start UP Nation în cele două ediții anterioare.

Nu te lăsăm la greu! Îți stăm alături de la idee la succes!

Asigurăm servicii integrate de consultanță pentru Start UP Nation, de la evaluarea eligibilității, la finalizarea perioadei de monitorizare.

Garantia banilor inapoi!

În situația în care proiectul tău este respins din cauza faptului ca nu a fost întocmit în mod corect, iti returnam avansul platit. În plus, nu te incurajam sa aplici dacă nu ai șanse reale de a obține finanțarea.

Îți oferim un preț corect pentru serviciile de consultanță!

Plătești un preț corect pentru serviciile de consultanță pe care le asigurăm, iar diferența o poți folosi pentru a-ți crește afacerea.

Printre clienții noștri mulțumiți din primele două ediții ale Start UP Nation

Serviciile pe care ți le oferim pentru a aplica la Start UP Nation 2022

Gratuit – Evaluarea eligibilității

Beneficiezi de o primă analiză a eligibilității ideii de afaceri și a persoanei juridice pentru Start UP Nation în mod gratuit.

Elaborarea documentației necesară pentru a aplica

Elaborăm pentru tine planul de afaceri, cererea de finanțare,planul de afaceri și/sau orice alte documente sunt necesare pentru a aplica.

Implementare

Etapa de implementare a proiectului începe odată cu semnarea Contractului de finanțare și urmărește efectuarea tuturor cheltuielilor pentru care ai primit aprobare.

Monitorizare

Rapoartele de monitorizare se depun timp de 3 ani, incepand cu anul fiscal următor finalizării implementării. În acest timp finanțatorul urmărește măsura în care indicatorii de proiect au fost îndepliniți.

Nu știi pentru ce să aplici? Inspiră-te din cele peste 50 de idei de afaceri eligibile prin Start UP Nation

Solicită consultanță